26994049_1354080974695892_6839610489242709625_n

Blended carnavalseditie 2021?

Carnaval vier je traditioneel vóór de vastenperiode. Dat zijn tradities waar je niet aan mag raken. Dus carnaval kan je mijns inziens ook niet op een ander moment van het jaar vieren. Maar we kunnen wel nadenken over alternatieven. Alternatieven die ons Aalsters carnaval positief in de kijker plaatsen, op een coronaveilige manier.

Ik ben het voorstel van Willy Van Mossevelde, over de carnavalssculpturen in de stad, genegen. Je laat de creativiteit zegevieren en Aalst kan zich blijven manifesteren als carnavalsstad. Dit kan een stapje verder gaan, en we kunnen er een blended editie van maken. Zoals je blended onderwijs hebt, de combinatie van fysiek leren in een klaslokaal, en online onderwijs. Zo zouden we de 93ste carnavalseditie ook kunnen organiseren: de combinatie tussen een fysieke en digitale beleving, of blended.

In overleg met alle betrokken partners moeten we verder nadenken over de uitwerking ervan.

Ik werp enkele bijkomende ideeën op:

  • Er zou een parcours kunnen uitgestippeld worden, waarvoor je je kan aanmelden (met je bubbel). Tegelijk zorgt dit er voor dat je het aantal bezoekers kan monitoren en de controle kan bewaren.
  • Er zou kunnen nagedacht worden over de inschakeling van de verschillende kerken in het centrumgebied van Aalst. Dat we deze gebouwen tijdelijk gebruiken als expo-ruimtes voor het sculpturenfestival. Op die manier kan er een verbindend traject uitgestippeld worden. Bovendien worden sculpturen en bezoekers beschermd tegen mogelijk slecht weer.
  • Bezoekers zouden via de dienst toerisme een audiogids kunnen verkrijgen voor de parcours-wandeling, wat het geheel een educatieve inslag geeft.
  • Er zou extra kunnen ingezet worden op het ontwikkelen van commerciële deals: met het openbaar vervoer, met de lokale hotels, met de lokale horeca,… .
  • Digitale belevingszijde: ontwikkeling van een carnavalsapp – voor reservaties op het parcours, om het parcours te volgen, voor extra uitleg bij de sculpturen of andere carnavalsitems, om de sculpturen ‘tot leven’ te laten komen (augmented reality), voor praktische info, enzovoort. Hiermee samenhangend stel ik voor een digitaal belevingsplatform (sterk uitgewerkte website) over carnaval te ontwikkelen.
  • Langs de route kan er gewerkt worden met bijvoorbeeld led schermen waarop (historische) carnavalsbeelden en muziek gespeeld worden.

Tot slot: het geheel moet haalbaar zijn, en veilig en coronaproof kunnen verlopen. Ook in de voorbereiding. Zulke sculpturen staan er niet van vandaag op morgen. En onder de huidige corona-omstandigheden is het vandaag moeilijk haalbaar om met mensen uit verschillende bubbels aan zulke creaties te werken. Zoiets vereist een goede organisatie.

Het is aan de veiligheidscel, in samenspraak met betrokken partners, om te oordelen over wat kan en niet kan voor de carnavalseditie in 2021.

26994049_1354080974695892_6839610489242709625_n

Aanpak straatracers

Interpellatie – gemeenteraad oktober 2020 

In september doken er in Aalst tientallen affiches op in die de draak staken met straatracers. Het is geen geheim dat heel wat inwoners zich al langer storen aan het roekeloze rijgedrag van deze snelheidsduivels. Het gedrag is niet alleen gevaarlijk voor andere bestuurders, maar ook voor voetgangers en fietsers. Bovendien brengt het geluidsoverlast met zich mee.

Lawaai is een ernstige vorm van vervuiling, die enorm onderschat wordt. De gevolgen van lawaaihinder zijn divers, op zowel geestelijke als lichamelijk vlak. Hinder van straatlawaai of onverstaanbaarheid door te veel lawaai kunnen zorgen voor stress en de hiermee gepaard gaande symptomen zoals een verhoogde bloeddruk, ademhalingsstoornissen, toegenomen spierspanning enzovoort. Geluidsoverlast kan ook voor slaapstoornissen zorgen. Onvoldoende slaap leidt tot prikkelbaarheid, verminderd prestatievermogen en nervositeit. En blootstelling aan zeer luide geluiden kan zowel op kortere als langere termijn natuurlijk ook leiden tot blijvende gehoorschade.

Lawaaihinder-wetgeving wordt voornamelijk bepaald op bovenlokaal niveau. Maar ook lokaal kunnen er strenge acties ondernomen worden. En daartoe roept het Europese Milieu Agentschap ook op. Want één op de vijf Europeanen lijdt onder schadelijke geluidsniveaus door verkeer. En naarmate de verstedelijking en het verkeer zullen aangroeien, zal dit probleem alleen maar groter worden.

Afgelopen zomer gaven Menen en Lauwe al het voorbeeld: wie door het centrum racet, riskeert om zijn auto te moeten afgeven. In Kortrijk zal men microfoons installeren om racende autobestuurders te betrappen. Wanneer ze de motor van hun wagen optrekken, maakt dit veel lawaai. De microfoons pikken het geluid op en waarschuwen de politiediensten.

Mijn vragen:

  • Welke acties wil en kan de stad ondernemen om straatracers te vatten en te bestraffen?
  • Is de stad bereid ten rade te gaan bij Kortrijk of andere steden, om hun systeem te bestuderen en desgevallend ook in onze stad toe te passen?
26994049_1354080974695892_6839610489242709625_n

Vaarwel aan het vlees, alias carnaval

Ik vind dat nog niet zo’n gek idee, om in de zomer een evenement te organiseren, waar mensen zich op een creatieve en ontspannende manier kunnen amuseren. Neen, geen carnaval, want carnaval vier je traditiegetrouw voorafgaand aan de vastenperiode. En tradities zijn er om in ere te houden. Het feit dat carnaval in februari afgelast werd, vind ik maar logisch. Er werd duidelijkheid gegeven, aan alle betrokken partners en carnavalisten.  Al was het beter geweest om naast overleg met brandweer, artsen, politie, logistieke- en communicatiediensten, ook een aftoetsing te hebben gedaan in de carnavalswereld. Elk redelijk persoon zou zeker tot het besluit gekomen zijn dat het niet snugger is carnaval te laten plaatsvinden in februari. Dat is dus een duidelijke beslissing.

Maar we mogen niet alles afschaffen, mensen moeten perspectief hebben. Er zijn voorbeelden genoeg om op een coronaveilige wijze evenementen te organiseren. Dat de burgemeester de vraag opwerpt naar een mogelijk zomers (niet in juni wat mij betreft) alternatief, is beslist iets om over na te denken, om overleg over te plegen met al wie betrokken is of kan zijn. Want vergeet niet dat carnaval naast een sociaal, ook een belangrijk economisch luik heeft. Het is nu aan het beleid om inventief en coronaproof uit de hoek te komen richting de zomer. Maar nogmaals, geen zomerse carnaval; want carnaval hoort thuis bij de vastenperiode. 

26994049_1354080974695892_6839610489242709625_n

Het Masterplan toegelicht – Aktueel en Chipka

In de september-editie van Chipka staat er vanaf pagina 24 een uitgebreid dossier over het Masterplan Erembodegem. Over de openstelling van de pastorietuin, het beschikbaar stellen van een deel van het speelterrein van de dorpsschool, en over de vele groene binnengebieden en buurtvelden. 

Lees meer via: https://issuu.com/stadaalst/docs/chipka_september_2020

Eind augustus gaf ik al een korte introductie over hoe je het Masterplan interpreteert en ‘leest’ in het magazine Aktueel.  

In Aktueel van 19 augustus 2020
26994049_1354080974695892_6839610489242709625_n

Masterplan Erembodegem toegelicht

In de gemeenteraad van juni keurden we met het Aalsterse gemeentebestuur het Masterplan Erembodegem goed. Maar wat betekent dit nu concreet en wat gebeurt er op korte termijn? 

Visie

Het plan dat het bestuur in de gemeenteraad goedkeurde, is een visie, een kader, een wensbeeld op lange termijn voor Erembodegem. Met suggesties en mogelijkheden. De komende jaren wordt elk onderdeel meer in detail bekeken op het terrein en pas dan zal het concreter worden. We zullen nog met heel veel zaken rekening moeten houden en de werkelijkheid zal er dus nog enigszins anders uitzien.

De stad heeft de intentie om het centrum op langere termijn autoluwer en veiliger te maken en naar een gezellig-plein-karakter te evolueren. Vooral voor voetgangers en fietsers, jong en oud. Uiteraard moet het centrum ook bereikbaar blijven met de wagen, een combinatie dus tussen verschillende verkeersmiddelen. Meer gedetailleerd onderzoek zal hierover verricht worden alvorens er concrete voorstellen en plannen kunnen getoond worden. 

Betrokkenheid bewoners en handelaars 

Bij het concreter worden van de plannen worden de bewoners en handelaars zeker betrokken. De bedoeling was om binnenkort infomarkten te organiseren, maar daar steekt corona helaas een stokje voor. 

Eerste stappen
 

De komende jaren wordt er gestart met de concrete uitvoering van al minstens 3 projecten: de openstelling van de pastorietuin, het openstellen van het speelterrein van de dorpsschool,  het inrichten van fiets-en wandelverbindingen en een speelprikkel doorheen alle wijkjes en buurtvelden.

In de aanloop van elk project zullen de inwoners betrokken en geïnformeerd worden. Momenteel staan er nog geen bijeenkomsten op de planning, gezien de huidige corona-toestand.