LFPC HOORT NIET THUIS OP GATES-SITE

Communicatie 8 april 2022

LFPC HOORT NIET THUIS OP GATES-SITE

Erembodegem heeft in de loop der jaren al heel wat te slikken gekregen. Als foutief ingekleurd verstedelijkt gebied wordt Erembodegem te vaak behandeld als een deelgemeente waarin alles maar zijn plaats moet vinden: reusachtige meergezinswoningen, zware mobiliteitsproblematieken (met o.a. de drukke verkeersas Hogeweg-Keppestraat), grote (tijdelijke) projecten zoals het vaccinatie- en opvangcentrum die er neergeplant worden, en nu mogelijks ook een LFPC of languit Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf op de voormalige Gates-site.
 
“Laat mij duidelijk zijn, LFPC’s zijn broodnodig. Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking die een misdrijf pleegden, moeten gepaste zorg krijgen in een instelling buiten de gevangenis. Maar dan wel op een weloverwogen en grondig bestudeerde locatie. De Gates is daar niet voor geschikt. Wat met de leefbaarheid in de dichte woonwijken, en zelfs het dorp – met tal van scholen – van Erembodegem? Wat met veiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid, lichtpolutie,… Zo’n mastodont van een project heeft niet alleen repercussies op de nabije omgeving van het centrum, maar op heel Erembodegem. En dat wil ik niet, dat kan ik niet ondersteunen,” vertelt Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk gemeenteraadslid).
 
“Bovendien is het aantal bezwaarschriften dat momenteel nog binnenloopt niet min. Er zijn er al meer dan 300 getekend, er komen er elke dag nog bij, en die mogen niet genegeerd worden. Het maakt duidelijk dat deze plannen Erembodegem pijn doen. Alweer,” vervolgt Silke.
 
“Ik begin mij hoe langer hoe meer af te vragen of het in de eerste plaats wel een goed idee was van de stad Aalst om zich kandidaat te stellen voor de inplanting van een nieuw LFPC, naast die van Gent en Antwerpen. Trouwens, waarom moeten deze LFPC’s zo dicht bij elkaar gesitueerd worden, waarom geen nieuwe centra in West-Vlaanderen of Limburg? Voor mij is het duidelijk, ofwel moet de stad de stekker uit dit dossier trekken, ofwel moet de langere lijst van 65 locaties opnieuw boven gehaald worden om verder te onderzoeken welke site dan wel kan fungeren voor een LFPC. Want niet alleen Erembodegem haalt heel wat argumenten boven om ‘neen’ te zeggen tegen een LFPC. Ook de anderen kleinere actiecomités in de andere geselecteerde gebieden werpen terechte argumenten op. Met voortschrijdend inzicht kunnen we ver komen. Ik vraag dan ook politieke moed aan het College van Burgemeester en Schepenen om het project in vraag te durven stellen, en na te denken over een nieuwe wending in het dossier,” besluit Van Vaerenbergh (onafhankelijk gemeenteraadslid).
***
Silke Van Vaerenbergh, onafhankelijk gemeenteraadslid, geboren en getogen Erembodegemnaar sinds 1987.
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, staan, weg en boom
 

Communicatie 26 april 2022

Tijdens de gemeenteraad kwam het dossier rond het LFPC op de Gates-site opnieuw aan bod.
 
Mijn tussenkomst:
 
Wat lezen we in onze stadscommunicatie over het Masterplan Erembodegem?
“Erembodegem had nood aan een globale visie om de leefbaarheid te verbeteren en de identiteit te versterken. De visie moest een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven. In het masterplan wordt op een heldere manier uitgelegd wat de kwaliteiten, potenties en ambities van Erembodegem zijn en worden een aantal concrete projecten uitgewerkt.”
 
En verder: “Masterplan Erembodegem: voor de kleine genoegens in een metropolitaan (ofwel verstedelijkt) dorp”.
Ik ben verontwaardigd, ontgoocheld. Dat ons stadsbestuur de inplanting van een mastodont project als het LFPC in harmonie ziet met de visie van het Masterplan Erembodegem. We tasten met de bouw van een LFPC groengebied aan, verhogen de lichtpolutie, verlagen de leefbaarheid in ons dorp, leggen nog meer druk op de mobiliteit en bereikbaarheid. Dit project zal Erembodegem en haar inwoners, niet enkel in de buurt, maar over het volledige dorp, pijn doen. Ik meen nog steeds wat ik enkele weken geleden zei: de stekker uit dit dossier trekken, en via voortschrijdend inzicht toegeven dat zo’n groot project naar Aalst toe trekken toch niet het allerbeste idee was.
Erembodegem werd in de jaren ’70 verkeerdelijk ingekleurd als verstedelijkt gebied, met alle gevolgen vandien. Appartementen schieten als paddenstoelen uit de grond door de beslissing over meergezinswoningen, grote (soms tijdelijke) projecten zoals het vaccinatiecentrum worden ingepland in ons dorp en nu zal Erembodegem ook de thuishaven worden van een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf. En dan moet er met het Masterplan werk gemaakt worden van een hogere leefbaarheid? Dit is een schizofrene situatie. Een situatie waar ik mij nooit bij zal neerleggen.
 
Ik wil van dit momentum dan ook meteen gebruik maken om de schepen van Ruimtelijke Ordening, collega Blommaert, op te roepen dringend werk te maken van een nieuw RUP (of ruimtelijk uitvoeringsplan) ‘Leefbaar Erembodegem’. Om een halt toe te roepen aan de verdere verstedelijking, om onze groene parels te beschermen waar het nog kan, om de leefbaarheid in de grootste deelgemeente van Aalst op te krikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *