Lokale vergroening

Lokale vergroening: lokaal samenwerken keert het tij

De zorg voor ons klimaat beroert ons allemaal en zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) het stelt, lokaal samenwerken keert het tij. Kersvers klimaatminister Koen Van den Heuvel wil alvast snel werk maken van concrete maatregelen waar lokaal kan op ingespeeld worden. Zo stelt hij versneld 15 miljoen euro ter beschikking voor projecten waarop burgers, bedrijven en gemeenten kunnen intekenen om samen lokale vergroening te realiseren.  

Die investering wordt gespreid over drie luiken: het aanleggen van groendaken op de gebouwen van bedrijven en lokale besturen, het stimuleren van lokale vergroening door bijvoorbeeld extra groene ruimtes te voorzien in woonwijken en het ontharden van onder andere speelplaatsen en parkeerplaatsen. 

De minister plant om deze oproep begin maart te lanceren.

Mijn vragen:
1) Kan de stad Aalst werk maken van een oplijsting van de initiatieven die er in de planning zitten?
2) Is de stad Aalst vervolgens bereid in te tekenen op de oproep van Klimaatminister Van den Heuvel?