Reactie op heraanleg Rooms-Hofstraat – Kapellekensbaan

Dit weekend lazen we in de krant een artikel over de Rooms-Hofstraat die heraangelegd werd, zonder fietspad, zonder fietssuggestiestroken.

Met de mooie plannen die op til staan voor de Kapellekensbaan wordt er gekozen voor een fietsveilige verbinding tussen de stad en Erembodegem. Deze verbindingsweg wordt dit jaar volledig heraangelegd. Er zijn riolerings- en wegeniswerken voorzien, en het wegdek krijgt nieuwe asfaltverharding. Daarenboven komt er een nieuw voetpad in grijze betonstraatstenen. Aan de woningen aan de kapel komt er een parkeerstrook. De omgeving wordt ook heraangelegd in natuursteen en voorzien van nieuwe leilinden.

We moeten hier echter de nodige aandacht geven aan de verlichting langs deze baan. Niet alleen voor de fietsers en voetgangers, maar ook voor de buurtbewoners aan de kapel. Op die manier ben ik ervan overtuigd dat deze route dé hoofdroute kan worden voor de fietser tussen Aalst en Erembodegem. Bovendien wordt er een knip voorzien ter hoogte van de kapel, zodat doorgaand verkeer daar niet meer mogelijk is.

Ik wil schepen De Gucht en zijn diensten vragen om te bekijken wat er mogelijk is om de fietsveiligheid in de Rooms-Hofstraat te verhogen. Want het is daar momenteel echt wel een racebaan op bepaalde straatdelen. Als de fietser een centrale rol krijgt in het Masterplan Erembodegem en één van de onderdelen ‘Op de fiets door het dorp is’, dan vraagt dit absoluut aandacht en bepaalde ingrepen ter bevordering van de fietsveiligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *