Rechtzetting

Naar aanleiding van de lasterpost op Facebook vanuit CD&V Aalst dd 5/02 (zie afbeelding onderaan het artikel) ten aanzien van mijn persoon, hierbij een weergave van de feiten:

Op de gemeenteraad van december 2019 lag de meerjarenplanning- en begroting van Aalst ter stemming op tafel. Na een intensief onderhandelingsproces werd besloten (ook door CD&V als toenmalige coalitiepartner) dat er inhoudelijk niets in te brengen was tegen de plannen die op tafel lagen.

Schepen Beulens en ikzelf hebben altijd duidelijk aangegeven dat de inhoud verdedigbaar was en dat wij onze steun daar aan wilden verlenen. CD&V Aalst koppelde de teruggave van de bevoegdheden van Ilse Uyttersprot onlosmakelijk aan de steun voor het meerjarenplan. Het ging dus voor hen helemaal niet over inhoud, wat uiteindelijk belangrijk is voor het algemeen belang van de stad.

Katrien en ik hebben ook altijd aangegeven dat er een oplossing moest komen voor die bevoegdheden, echter los van de inhoud van het meerjarenplan. Wanneer het destructieve gedrag van de toenmalige fractie zo intens werd, dat er zelfs gedreigd werd ons uit de partij te zetten, hielden we de eer aan onszelf en stapten we zelf uit de partij. Zonder beloftes, zoals geïnsinueerd werd.

Het feit dat nu geponeerd wordt dat ‘de meerderheid het mandaat aan Silke Van Vaerenbergh gaf als bedanking voor haar steun aan het afpakken van de bevoegdheden van schepen Ilse Uyttersprot’, is pure laster ten aanzien van mijn persoon en feitelijk onjuist. Ik zou wel eens willen weten op welke manier ik steun gaf bij het ‘afpakken’ van de bevoegdheden, aangezien dit absoluut niet onder mijn bevoegdheid valt.

Er was trouwens een gentlemen’s agreement tussen de steden en gemeenten bij SOLVA over het voorzitterschap. Dat de grootste stad, Aalst, de voorzitter kon leveren. Wanneer het gentlemen’s agreement gevolgd zou geweest zijn, lag het voorzitterschap nog steeds bij Aalst. Maar CD&V stelde haar partijbelangen daar boven, en wilde liever dat de voorzitter uit christendemocratische kringen kwam.

Betreurenswaardig trouwens, dat de partij die zich als verbindend profileert, toch altijd maar weer de kaart van de polemiek en negativiteit trekt in haar communicatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *