Samen groeien

De afgelopen maanden trok ik van deur tot deur met mijn persoonlijke verkiezingsbrief, weliswaar tussen de soep en de patatten en de luiers en de papflessen :-).
Een brief waarmee ik de kiezer wil overtuigen om voor het verhaal van CD&V te kiezen, en om ook mijn bolletje als geëngageerde kandidaat te kleuren. 
Heb je de brief niet ontvangen, maar wil je hem graag lezen? Dat kan via deze link.


 

 

Samen groeien

>> Silke Van Vaerenbergh
>> kandidaat gemeenteraadsverkiezingen
>> plaats 7 CD&V

“Ne straatloper”, zo noemen ze mij wel eens spottend. Mensen ontmoeten, ernaar luisteren en ermee praten. En bovenal, samen oplossingen zoeken voor grote en kleine problemen. Dat is wat ik de voorbije jaren deed in groot Aalst. Ik mocht heel wat interessante ideeën en voorstellen leren kennen en ging daarmee aan de slag. Onder meer in verschillende commissies en in de gemeenteraad. Dat werk is niet af en ik wil het dan ook heel graag verder zetten. Want we moeten samen groeien. Groeien en bloeien op verschillende vlakken.

 

Verbinden is voor mij een sleutelwoord

 • Met ondersteuning, zowel logistiek als financieel, van het verenigingsleven. Want verenigingen zijn tenslotte de maïzena die onze maatschappij verbindt.
 • Een rusthuis laten dienen als buurtsalon voor jong en oud. Het is onmogelijk om aan het tempo waarmee de vergrijzing bezig is, rusthuizen te bouwen. Daarom is het belangrijk de nodige aandacht en ondersteuning te geven aan thuiszorg.
 • Tegelijkertijd meer inzetten op buurtopbouwwerk. We moeten vertrekken vanuit de kracht die er is bij bewoners, ondernemers, buurtverenigingen. We moeten hen meer stimuleren tot onderlinge samenwerking en verbinding. 
 • Meer groene & levenslustige ontmoetingsplaatsen. Om te zorgen dat mensen zich goed voelen en om het risico op vereenzaming tegen te gaan, is een sterk sociaal weefsel van groot belang. Je thuis voelen in je buurt draagt sterk bij tot de kwaliteit van je leven.
 • Leegstaande pastorieën herbestemmen en pastorijtuinen (gedeeltelijk) openstellen voor verbindende activiteiten.

We moeten ook durven vooruitzien

 • Duurzaamheid op vlak van wonen. We moeten durven vooruitzien en vandaag aandacht hebben voor milieubewuster en energievriendelijker wonen. En daarbij ook streven naar een betaalbare en warme thuis voor iedereen.
 • Meer en veilige schoolstraten ontwikkelen, waar schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen.
 • Streven naar een broodnodige, nieuwe polyvalente zaal in Erembodegem, want onze verenigingen verdienen dat. Daarbij ben ik voorstander van een crowdfundingsysteem. Een systeem waarbij we als gemeenschap letterlijk ‘ons steentje’ bijdragen via een kleine investering. En dat is niet nieuw, want Herdersem en Moorsel gaven met hun vernieuwde parochiezalen reeds het voorbeeld dat dit mogelijk is.

Daarnaast staat versterken ook centraal

 • Het versterken van wijken door in te zetten op een uitgebreid fietsroutenetwerk met snelle fietsassen, aangevuld met een fijnmazig netwerk van o.a. trage wegen. We kiezen voor snelle fietsverbindingen met naburige dorpskernen en steden. Daarbij moeten fietspaden ook veilig en verlicht zijn.
 • De fiets moet koning zijn! In harmonie met de wagen en voetganger. 
 • Ook ons stadscentrum moeten we versterken en leefbaarder maken, door het autoluwer te maken en ervoor te zorgen dat de stadsring een vlotte doorstroming met zich meebrengt.
 • De dorpscentra in ere herstellen en ook als bruisende ontmoetingsplek laten dienen.  Het stedelijk gebied van Aalst en de landelijke dorpen moeten samen gaan en elkaar verrijken. 
 • Elk kind versterken en zijn talent laten ontdekken en ontwikkelen, met extra aandacht voor taal.
 • Buurtinformatienetwerken stimuleren.
 • Meer inzetten op jeugdwerkers, preventiewerkers, wijkagenten, welzijnswerkers.
 • Wederzijdse communicatie versterken tussen politiekers en inwoners van groot Aalst: meer inspraakvergaderingen, meer interactieve workshops, meer fora voor onze burgers. Burgerparticipatie waarbij maximaal ruimte gegeven wordt aan spontane initiatieven die van onderuit komen. We moeten burgers nauwer betrekken bij de besluitvorming, onder andere door het voorzien van burgerbudgetten. Laat mensen met creatieve en verfrissende ideeën bepalen waar welk budget naartoe gaat, uiteraard onder professionele begeleiding.

Tot slot wil ik de nadruk leggen op verzorgen

 • Met de nadruk op leefbare buurten: op vlak van mobiliteit, maar ook op vlak van netheid, met een strenge aanpak van sluikstorters. Ik zie een positief verhaal in de ontwikkeling van een sluiktstort-app en een popup-containerpark. Maar ook veilige buurten, waar je jezelf kan zijn en elkaar kan leren kennen.
 • Meer inzetten op meer en veilige speelstraten: waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en buren elkaar kunnen ontmoeten.
 • Als kersverse mama wil ik ook streven naar extra en betaalbare kinder- en vakantieopvang.
 • Openbare ruimte op maat van rolstoelgebruikers & buggy’s.

Samen groeien, Aalst laten groeien. Daar gaan we voor, en daarvoor vraag ik je steun op 14 oktober.