Het ter beschikking stellen van goede lokalen aan de Muziekacademie

 De Muziekacademie kan in Erembodegem slechts beschikken over oude, versleten containerlokalen. Bijgevolg vragen wij dat er op dezelfde locatie als nu een betere huisvesting voor de Muziekacademie komt.