Lokaal verenigingsleven moet worden gesteund

Verenigingen spelen ontegensprekelijk een belangrijke rol in het behoud en de uitbouw van een leefbare en aangename samenleving. In een verstedelijkte omgeving hebben de kleine verenigingen het wel moeilijk om te overleven. Aldus dringt CD&V-Erembodegem aan op een blijvende steun aan de plaatselijke verenigingen (o.m. toneel, muziek, jeugdbewegingen, sport). Deze steun kan zowel logistiek als financieel zijn.