Nood aan polyvalente ruimte

Ons standpunt over de nood aan polyvalente ruimte

Erembodegem is rijk aan heel wat socioculturele, hobby-, toneel-, muziek- en jeugdverenigingen. Als CD&V juichen we dit van harte toe. Het socioculturele middenveld zorgt immers mee voor een warme en solidaire samenleving. Maar er is nood aan meer polyvalente ruimte.

Te weinig plaats

De enige plaats waar alle verenigingen vandaag terecht kunnen, is het parochiehuis. Jammer genoeg voldoet deze ruimte totaal niet meer aan de eisen die onze moderne samenleving stelt om op een aangename en veilige manier tal van evenementen te organiseren.

Daarom vraagt CD&V Erembodegem dat er in het kader van het Masterplan Erembodegem prioritaire aandacht gaat naar het voorzien van een polyvalente ruimte waarin de verenigingen hun activiteiten kunnen organiseren en die tevens kan uitgebouwd worden als een ontmoetingsplaats voor de inwoners.