Vastgelegde openbare werken moeten leiden tot goed aangelegde en veilige straten

De belangrijkste openbare werken voor de periode 2012-2014 werden reeds gepland door de nutsbedrijven (o.a. water, elektriciteit, gas, riolering) en het Vlaamse Gewest. Hierbij heeft de stad dus zeker niet het eerste en ook niet het laatste woord. Dit kan een eindresultaat geven dat voor de stad niet steeds de gewenste en beste oplossing in het vlak van mobiliteit brengt. Dit geldt o.m. voor de geplande heraanleg van de gewestweg Brusselsesteenweg tussen de Albrechtlaan en de grens met Affligem. Hierbij wordt immers in elke rijrichting slechts 1 rijvak voorzien waarbij de bus van De Lijn halt zal houden op het rijvak zelf. In deze planning is ook de heraanleg van enkele belangrijke en grote straten in Erembodegem opgenomen, o.a. de Erembodegemstraat, de Roomshofstraat, de Keppestraat, de Kleistraat, het Papeveld en Hageveld. Deze heraangelegde straten moeten bij voorzien tweerichtingsverkeer voldoende breed zijn en beschikken over ruime voetpaden en duidelijk gemarkeerde fietspaden. Wat alle openbare werken betreft, moet de stad verder zorgen voor een goede communicatie, in de eerste plaats met de buurtbewoners (o.m. via informatie-avonden en Denderend Aalst).