Denderdal 2.0

Stadsbestuur investeert in Erembodegem: Alles komt samen in Denderdal 2.0

Op de gemeenteraadscommissie van woensdag 21 juni kondigden de schepenen Matthias De
Ridder (N-VA) en Karim Van Overmeire (N-VA) het ambitieuze project ‘Denderdal 2.0’ aan. Dit
project omvat niet alleen de langverwachte renovatie van sporthal Denderdal. Ook de
kleuterschool van SBS De Regenboog, het bibliotheekfiliaal en de lokale afdelingen van de
Academie voor Podiumkunsten (APK) en het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) krijgen hier in de
toekomst een plek.

Schepen Matthias De Ridder is enthousiast: “De renovatie van Sporthal Denderdal was al een tijdje
gepland maar werd omwille van noodzakelijke besparingen telkens doorgeschoven. Nu er ruimte is,
willen we het meteen goed doen. Met dit plan geven we ook zuurstof aan het verenigingsleven in
Erembodegem.”

 

“Dit project bevordert het optimale gebruik van de beschikbare ruimte en middelen voor
verschillende functies. Elke euro en elke vierkante meter wordt maximaal gebruikt,” stelt schepen
Karim Van Overmeire. “Met Utopia hebben we al laten zien dat dit een succesformule is. Nu willen
we in Denderdal een soort mini-Utopia creëren. Meteen geven we ook een antwoord op de noden
van de toneelverenigingen. Mochten we al deze functies op verschillende plekken realiseren, dan
zou dit niet haalbaar zijn. Door te combineren, lukt het wel.”

Op weekdagen kunnen zowel SBS De Regenboog als andere naburige scholen gebruikmaken van de
sporthal. De polyvalente zaal kan dienen als refter en omgekeerd. De academie heeft haar nieuwe
klaslokalen. ’s Avonds en in het weekend geeft de zaal ruimte aan het verenigingsleven. Ondertussen
blijven sporters natuurlijk welkom. Schepen Matthias De Ridder wijst op de mogelijkheden van de
site: “Dit is een prachtige site. Met het terrein in eigendom van het SportAG, de juiste bestemmingsmogelijkheden en de centrale ligging in Erembodegem met ruime parkeergelegenheid, biedt deze locatie de perfecte gelegenheid om meerdere doelen tegelijk te bereiken.”

Ook gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (N-VA) is tevreden: “Ik ben blij dat we met dit project
ook tegemoet komen aan de noden van ons verenigingsleven. Die noden bestaan al jaren. Met
Denderdal 2.0 geven we een boost aan onze verenigingen die de maizena vormen van ons
gemeenschapsleven … “

Het budget wordt voorzien in de aanpassing van het Financieel Meerjarenplan. Als de gemeenteraad
van dinsdag 27 juni dit plan goedkeurt, zouden de werkzaamheden in 2025 van start kunnen gaan.

Denderdal 2.0

Feestelijke opening pastorietuin Erembodegem

Eind 2022 vertelde schepen Maarten Blommaert (N-VA) dat in 2023 de procedure voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Leefbaar Erembodegem’ zou opgestart worden. Daarbij wordt de open ruimte in deelgemeente Erembodegem vastgeklikt. Op de gemeenteraad van oktober vroeg raadslid Silke Van Vaerenbergh naar de verdere uitwerking van het masterplan Erembodegem en vooral naar de beloofde bescherming van de vele open buurtvelden in de deelgemeente. 
 
 
 
 
 
De openstelling van de pastorietuin is een eerste uiting van het masterplan Erembodegem. Op deze manier wordt deze centrale groene parel ook beschermd. 
 
 
Op 25 maart was het zover, want de tuin werd officieel geopend. Dé plek om te ontspannen, kuieren en spelen, in het hartje van Erembodegem. 
 
 
 
 
Trouwens: je wandelt de tuin binnen langs een prachtige smeedijzeren poort van Smederij De Bruyn en binnen vind je speelkunstwerken van natuurkunstenaar Will Beckers.

Denderdal 2.0

Zet de stad in op meer verkeersveiligheid op de Brusselbaan?

Nu de werken op de Brusselbaan zo goed als afgerond zijn, had ik – samen met vele jonge ouders met kinderen, mensen jong en ouder die het openbaar vervoer nemen, wandelaars, enzovoort – verwacht dat er voetoversteekplaatsen zouden aangelegd worden. Dit in het kader van de veiligheid van de zwakkere weggebruikers. In feite de situatie hoe het was voordat de Brusselbaan vernieuwd werd, namelijk mét voetoversteekplaatsen.

Vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer kreeg ik volgend antwoord onder ogen:

“Tijdens de voorstudie van het project N9 Brusselse Steenweg te Aalst werd door de projectauditor van de Provinciale Auditcommissie Oost-Vlaanderen geadviseerd om géén voetoversteekplaatsen te voorzien

De auditor stelt dat op dit type weg (voorrangsweg), oversteekplaatsen conflicten en onveiligheid uitlokken. Hij stelt dat in het nieuwe ontwerp de oversteekbaarheid (zonder markering van voetoversteekplaatsen) sterk verbeterd wordt. 

Rekening houdende met de bemerkingen en het advies van de projectauditor, zijn in het deel Brusselse Steenweg tussen Hogeweg én de grens met Affligem géén voetoversteekplaatsen voorzien, zoals er in het verleden ook in het deel tussen de Albrechtlaan en de Hogeweg géén werden aangebracht. 

Mocht in de toekomst uit voortschrijdend inzicht alsnog nood blijken aan voetoversteekplaatsen, zal dit door het lokaal bestuur (stad Aalst) voorgelegd dienen te worden aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.” 

De auditor zou een punt gehad hebben mocht de maximumsnelheid op de N9 de normale 70 of 90 km/u geweest zijn. Nu is die, om diezelfde vermeende veiligheid, gedwongen gezakt tot 50 km/u. Logischerwijze passen zebrapaden dus wél in die veiligheidsoptiek, toch?

Dat voortschrijdend inzicht is ook maar een vreemde stelling. Zo lijkt het dat er eerst ongevallen moeten gebeuren voor er iets aangepast wordt.

Het zou toch ook maar logisch zijn om toch minstens aan bushaltes wel zebrapaden te voorzien?

Bovendien redeneren automobilisten dat wanneer er geen zebrapaden zijn, zij amper reden zien om af te remmen en mensen te laten oversteken. Het is toch beter om mensen te laten oversteken op een “afgebakend” gebied dan op eender welke plek op de drukke Brusselbaan?

De vraag werd door raadslid Silke Van Vaerenbergh tijdens de gemeenteraad (28/02) nogmaals expliciet gesteld aan schepen De Gucht om in overleg te gaan met AWV, en de vraag tot de inrichting van voetoversteekplaatsen op de Brusselbaan effectief te stellen aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.  Op zijn minst op kritieke punten, zoals aan de verschillende bushaltes.

Denderdal 2.0

KRACHTEN BUNDELEN VOOR DE PAROCHIEZAAL IN EREMBODEGEM

Vanavond kwam tijdens de gemeenteraad de hoge renovatienood van de parochiezaal in Erembodegem aan bod. Elke gemeente zou over een degelijke en moderne ontmoetingszaal moeten beschikken. Eén die aan minimumnormen en vereisten voldoet. Dat valt helaas niet te zeggen over de huidige parochiezaal in Erembodegem. De grootste deelgemeente van Aalst heeft geen geschikte cultuurzaal waarin de meer dan 15 Erembodegemse verenigingen hun activiteiten optimaal zouden moeten kunnen ontplooien. Het is vaak roeien met de riemen die ze hebben, maar ook dit verhaal loopt op zijn einde. Want grondige investeringen en renovatiewerken dringen zich op, maar blijven te vaak achter. Ik roep de kerkfabriek, eigenaar van de parochiezaal, met aandrang op om budgetten uit te trekken en aan de slag te gaan voor het te laat is, en voor onze verenigingen letterlijk op straat staan.
Ik zie een ideale piste in het bundelen van verschillende krachten: investeringen vanuit de kerkfabriek, in combinatie met financiële steun vanuit verenigingen, lokale handelaren, particulieren, maar ook subsidies vanuit onze stad … volgens een uitgekiend en realistisch plan op korte termijn. Want Erembodegem en haar verenigingsleven verdienen beter.

Het goede nieuws is: schepen Van Overmeire en collega’s zeggen dat de stad klaar staat voor Erembodegem en haar verenigingsleven. Als de vraag vanuit het verenigingsleven en mogelijke andere actoren komt om de zaal te redden, wil de stad mee aan tafel zitten om te bekijken welke investeringssubsidies aangewend kunnen worden voor de renovatie van de parochiezaal. Ook een borgstelling door de stad (tot 500.000 euro) behoort tot één van de mogelijkheden.