Herbestemming kerk van Terjoden

Ons standpunt over de herbestemming van de kerk van Terjoden

Reeds geruime tijd wordt de (Sint-Jozef-) kerk van Terjoden niet meer gebruikt voor religieuze activiteiten. Het gebouw is ook niet beschermd. Zo kan de kerk gemakkelijker een andere bestemming krijgen.

Inspraak van inwoners en verenigingen

CD&V Erembodegem vindt het belangrijk dat de inwoners en de verenigingen van Terjoden hierbij inspraak krijgen. Het is dus zeker positief dat op 17 februari een infoavond plaatsvond. De bevoegde CD&V-schepen Iwein De Koninck en het kerkbestuur gaven er duidelijk aan welke initiatieven (terecht!) niet kunnen: deze die lawaai- en zware verkeershinder veroorzaken (bv. cafĂ©, discotheek).

Als voorbeeld van wat wel kan, stelden ze het plan van een alternatieve binnenspeeltuin voor. Dat is een plaats waar kinderen hun creativiteit kunnen ontwikkelen in o.a. workshops en een lees- en luisterhoek. Er zou ook ruimte zijn voor initiatieven van het plaatselijke verenigingsleven. Dit laatste vindt CD&V Erembodegem essentieel.

Kostprijs

De noodzakelijke herstellingswerken aan de gevels en het dak van de kerk van Terjoden zouden ongeveer 204.000 euro kosten, waarvan de stad 64% op zich zou nemen. Tot 1 april kon men concreet uitgewerkte projecten indienen.

CD&V Erembodegem vraagt dat het kerkbestuur uiteindelijk kiest voor dat project waarbij ook de lokale verenigingen voldoende ruimte krijgen om er hun activiteiten te laten plaatsvinden. En dit tegen een redelijke huurprijs.

De laatste stand van zaken

Klik hier om het laatste nieuws te lezen over de herbestemming van de kerk van Terjoden.