Herbestemming kerk Terjoden: in maart 2017 volgt de beslissing

Er werden twee voorstellen gedaan wat betreft de herbestemming van de kerk van Terjoden: ofwel een alternatieve binnenspeeltuin ofwel een congres-, seminarie-, conferentie- en feestzaal. Beide opties vereisen extra parking in de onmiddellijke omgeving van de kerk. Ook moeten ze allebei binnen hun concept plaats voorzien voor het sociale leven van Terjoden, zoals de harmonie, toneelvereniging, scouts, school, buurtdrink,… . De kerkfabriek heeft op basis van de toelichtingen van beide kandidaten de voorkeur gegeven aan de alternatieve binnenspeeltuin. Momenteel lopen er onderhandelingen tussen beide partijen over de prijs en de voorwaarden. Ondertussen is de stad bezig met de realisatie van de parking. Tegen maart 2017 moet duidelijk zijn of de binnenspeeltuin haalbaar is. Indien wel, dan volgt de herbestemming snel. Indien men niet tot een akkoord komt,- om welke reden ook – wordt met de andere kandidaat terug contact genomen.

Update: het dossier heeft vertraging opgelopen en wordt opnieuw besproken in december 2017. Normaalgezien wordt tegen het einde van het jaar een beslissing inzake herbestemming verwacht.

Kerk Terjoden wordt wellicht binnenspeeltuin. In maart 2017 volgt de beslissing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *