Masterplan Erembodegem

Ons standpunt rond het Masterplan Erembodegem

Vorig jaar besliste het stadsbestuur van Aalst om te starten met de opmaak van het Masterplan Erembodegem. Dit moet leiden tot een globale toekomstvisie voor onze gemeente met een herwaardering van het stadsdeel en een kwalitatieve woonomgeving.

Is het een goed initiatief?

Het Masterplan Erembodegem is een initiatief dat we alleen maar kunnen toejuichen. Erembodegem heeft immers een sterk stedelijk karakter. Zo wordt Erembodegem o.a. gekenmerkt door de aanwezigheid van een spoorweg, industrieterreinen, weginfrastructuren zoals de E40 en een aantal gewestwegen. De geselecteerde ontwerpers van dit Masterplan werden gekozen via de procedure van Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester.

Ontwerp en planning

Het uiteindelijke Masterplan zal afgerond worden tegen de zomer van 2018. Vier internationale bureaus werden geselecteerd om een visie en een ontwerp op te maken. Eén ontwerp wordt hieruit gekozen en uitgewerkt tot het Masterplan Erembodegem. Belangrijke doelstellingen in de eerste fase zijn o.a.:

  • Mobiliteit als essentieel onderdeel met o.a. het openhouden van de Erembodegemstraat voor alle verkeer.
  • Aandacht voor een kwaliteitsvolle en gevarieerde kleinhandel in het centrum en het regionale bedrijventerrein.
  • Aanduiden en verbeteren van een aantal belangrijke sites die de leefbaarheid van Erembodegem kunnen verbeteren zoals de sites Gates en Dekaply, de NMBS-parking (extra parkeergelegenheid), de omgeving van de Louis Paul Boonschool, de pastorietuin…
  • Extra aandacht en initiatieven voor een aangepaste infrastructuur voor het verenigingsleven. (Er is slechts één verouderde en niet aangepaste zaal beschikbaar voor alle verenigingen.)
  • Het creëren van mooi en voor iedereen toegankelijk groen met o.a. het uitwerken van een recreatieve groene zone als overgang van Erembodegem naar Aalst.

Als CD&V-Erembodegem zijn we vragende partij voor dergelijk Masterplan. Maar we zullen dit ook met de nodige kritische en opbouwende blik opvolgen.

Het opstellen van een communicatie- en participatietraject (wat trouwens voorzien is) zal nodig zijn. Zowel om voldoende draagvlak te creëren, als  om tot de nodige samenwerking en dialoog te komen.

Alle details? Check deze website.