De fietsbus als alternatief (school)vervoer

Net voor het belsignaal afgaat in de Aalsterse scholen is het in de omgeving niet altijd even veilig, rustig of aangenaam vertoeven. Om duurzame woon-schoolverplaatsingen te realiseren, zou gebruik kunnen gemaakt worden van de ‘fietsbus’.

“De fietsbus is een soort van grote gocar, die lijkt op een bus, waarmee kinderen samen naar school trappen,” verduidelijkt CD&V-gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh.

Hier zijn tal van voordelen aan verbonden. Deze vervoersmanier is goed voor het milieu en verhoogt de leefbaarheid in de omgeving. Kinderen leren kiezen voor duurzame verplaatsingen en bewegen meer. Je krijgt meer fietsers op de baan in plaats van meer auto’s. Bovendien verhoogt het de sociale gelijkheid en gelijke kansen tussen kinderen. De tijdsbesparing voor ouders ’s ochtends is ook een niet te onderschatten voordeel. “Het concept van de fietsbus kan ook netoverschrijdend werken. Zowel het gemeenschapsonderwijs, het katholiek als het overheidsonderwijs kunnen hier samen hun schouders onder zetten,” vervolgt Silke. De fietsbus kan ook ingezet worden om schooluitstapjes te doen in de buurt, of voor naschoolse activiteiten. Een uitleendienst kan hier ook aan gekoppeld worden. “Ik heb dit concept toegelicht in de Commissie Mobiliteit, maar het zou evengoed passen binnen Leefmlieu, meer bepaald in het Klimaatactieplan. Nu is het aan de stadsdiensten om informatie te verzamelen en de mogelijkheid van een proefproject te onderzoeken.”

De idee van de fietsbus is niet nieuw, maar is reeds populair in Frankrijk (Rouen) en in 2014 werd hierrond een proefproject opgezet in Heverlee door Mobiel21.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *