Gemeenteraadscommissies in Aalst

Binnen de gemeenteraad worden commissies opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden.

Deze avond, tijdens de Aalsterse gemeenteraad van 26 maart 2019, werden de leden van de verschillende commissies benoemd. 

Er zijn 10 commissies geïnstalleerd in Aalst, met telkens 13 raadsleden.

Een overzicht van de commissies vind je hieronder:

 • Commissie veiligheid (politie, hulpverleningszone, GAS, integrale veiligheid en noodplanning)
 • Commissie juridisch advies, strategische planning en bestuursondersteuning, evenementen,
  contracten, stadsmarketing en communicatie, preventie en bescherming, ict.
 • Commissie onderwijs, bibliotheek, Europese en internationale samenwerking, erfgoed, museum,
  archief, vreemdelingenzaken, inburgering en Vlaams karakter
 • Commissie ruimtelijke ordening, planning, omgevingsvergunning en ruimtelijke en stedelijke
  ontwikkeling
 • Commissie sport, cultuur, jeugd, vrije tijd, kerkfabrieken en facility
 • Commissie financiën en gebiedsgerichte werking
 • Commissie personeel en organisatie, stadsvernieuwing, mobiliteit en openbare werken
 • Commissie toerisme, bevolking, burgerlijke stand, senioren, dierenwelzijn, productontwikkeling en
  -beheer, onthaal
 • Commissie economie, klimaat, milieu en natuur, gezin, energie
 • Commissie sociale zaken, wonen, welzijn, ouderenzorg en samenleving

In welke commissies zetel ik tijdens deze bestuursperiode?

Ik zetel in de commissies economie (ook als voorzitter), sport/cultuur, onderwijs, financiën/gebiedsgerichte werking en mobiliteit/openbare werken. Samen met mijn CD&V-collega’s, verspreid over de verschillende commissies, zullen wij ons beste beentje voor zetten, om van Aalst een nog betere stad te maken om  in te wonen, te werken, te ontspannen, op te groeien, te leven,… . 

Een vraag, opmerking, bezorgdheid, compliment? 😉

Contacteer mij gerust via silke.vanvaerenbergh@aalst.be

Melding maken

Daarnaast kan je ook altijd een melding maken over alles wat de werking van de stad Aalst en het OCMW aanbelangt, via het meldingssysteem van de stad op: https://www.aalst.be/melding-maken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *