Interpellatie: Ontlast kersverse ouders, maak de geboorteaangifte van de baby mogelijk in de kraamkliniek

Bij de geboorte van een baby komt er heel wat administratie kijken. Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk genieten van dat kleine wondertje, maar je mag ook niet vergeten allerlei documenten in te dienen, aanvragen te doen, en dus ook de geboorteaangifte te regelen.

De geboorteaangifte moet gedaan worden binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling, de geboortedatum niet meegerekend. Het kindje wordt aangegeven op de dienst Burgerlijke Stand van diens geboorteplaats. De aangifte gebeurt door de vader, moeder, meemoeder of beide ouders. Als je niet gehuwd bent moeten beide ouders samen langskomen om hun baby’tje te laten erkennen. Is de erkenning voor de geboorte gebeurd, dan mag de aangifte door één van beide ouders gebeuren.

En dan draait de administratieve mallemolen verder. Denk aan de identiteitskaarten van beide ouders, het aangifteformulier van het ziekenhuis, de akte van erkenning voor de geboorte, het trouwboekje (indien gehuwd), het formulier ‘gemeenschappelijke verklaring van naamkeuze’, afgeleverd door het ziekenhuis. In feite heb je bij de bevalling in het ziekenhuis al meer documenten bij de hand, die nodig zijn voor de aangifte, als wanneer je dit in het stadhuis moet laten doen.

In vele steden en gemeenten is het mogelijk om de geboorteaangifte van je kind in de kraamkliniek te doen. De aangifte gebeurt op ongeveer dezelfde manier als in het stadhuis en biedt dezelfde waarborgen om de authenticiteit van de akte te garanderen. De ziekenhuizen en de dienst Burgerlijke Stand moeten wel over een gezamenlijk beveiligd informaticasysteem beschikken, zodat je geen dubbele aangifte kan doen in het stadhuis én in de kraamkliniek. In elk geval zou dit een mooie service zijn van onze stad naar kersverse ouders toe.

Schepen Mia De Brouwer antwoordde hierop dat dit louter wettelijk gezien perfect mogelijk is, als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Praktisch gezien en rekening houdende dat Aalst over twee kraaminrichtingen beschikt, is dit op dit ogenblik niet mogelijk.

“Aangezien werken-op-afspraak op de planning staat, zou dit na de implementatie ervan een optie zijn aangezien op dat moment de ‘klantenstroom’ zo goed als volledig onder controle is, ” aldus De Brouwer. Onze balie-uren zijn vrij ruim. We hebben geen meerdere voor- en namiddagen waarop wij gesloten zijn en waarop dus eventueel op verplaatsing zouden kunnen gaan”.

Indien er personeel en tijd kan worden vrijgemaakt door te werken op afspraak moet uiteraard ook nagegaan worden of de kraamklinieken willen mee instappen in dit verhaal. Zij moeten namelijk akkoord gaan dat er bij hen ruimte en tijd wordt vrijgemaakt om een medewerker van de stad toe te laten de aangiftes op te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *