Mobiele applicatie i.f.v. sluikstort-/overlastmelding?

Op de gemeenteraad van september 2017 werd beslist over te gaan tot de aankoop van vijf verplaatsbare camera’s, inclusief toebehoren. Deze camera’s zullen ingezet worden bij milieumisdrijven zoals sluikstorten, overlast in bepaalde regio’s, bij evenementen waar geen andere camera’s voorhanden zijn en bij politionele gerechtelijke acties. Burgers kunnen sluikstort en andere overlast ook melden via de website van de stad, telefonisch of via de balie in het administratief centrum. Om drempelverlagend, sneller en interactiever te kunnen handelen wil ik voorstellen de ontwikkeling van een mobiele applicatie te bekijken, aangepast aan het gebruik van de smartphone: je kan nog makkelijker en sneller een melding doen van overlast, maar ook bijvoorbeeld van losliggende stoeptegels, of gevaarlijke verkeerssituaties. Je geeft de locatie door via de app, je maakt eventueel een foto en de melding wordt meteen doorgestuurd naar de betrokken dienst. Wat extra interessant is, is het feit dat de melder ook de status van de melding kan volgen in de app en op die manier betrokken wordt bij de oplossing. Inwoners krijgen bovendien een beter zicht op de manier van werken van de stadsdiensten en in sommige gevallen zal begrip en inzicht hier ook door toenemen. Steden als Brussel en Gent ontwikkelden reeds zo’n mobiele applicatie, en inwoners gebruiken deze mét succes.

Op de gemeenteraad van 24 oktober doe ik navraag naar de activatie van de verplaatsbare camera’s in het kader van sluikstortbestrijding, alsook naar de mogelijkheid de piste van een mobiele applicatie te onderzoeken.

Voorbeeld uit Brussel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *