Natuurlijke vijver Gerstjens

De vijver in het waardevolle natuurgebied de Gerstjens wordt beheerd als een natuurlijke vijver.

Het is de bedoeling is dat de vijver tijdens de droogste periode  grotendeels droog komt te staan.

Dit is noodzakelijk voor de komst en het behoud van de karakteristieke water- en moerasplanten (waterranonkels, gedoornd hoornblad, gekruld fonteinkruid, gele waterkers) en dierengemeenschappen (amfibieƫn, libellen, waterjuffers, waterinsecten) die een natuurlijke vijver typeren.

Ondanks het duidelijk aangegeven visverbod worden er steeds opnieuw illegaal vissen uitgezet in de vijver.

Voornamelijk karperachtigen wervelen door hun manier van voedselzoeken slibdeeltjes op die algengroei bevorderen. Daardoor wordt het water troebel en verdwijnen de natuurlijke planten en dieren zoals salamanders en kikkers.

Af en toe wordt de vijver afgevist en worden de gevangen vissen vrijgelaten in een Wetterse visvijver, die voldoende diep en groot is om de vissen een geschikte nieuwe thuis te bieden.

Vanuit natuuroogpunt is het dus een goede zaak dat de vijver droogvalt en de illegaal uitgezette vissen hierdoor verdwijnen.

Er wordt met de stadsdiensten bekeken op welke manier de dode vissen kunnen verwijderd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *