Vaste verplaatsbare camera in strijd tegen overlast binnenkort een feit

Binnenkort zal er in de strijd tegen sluikstorten en andere overlast, waaronder wildplassen, zwerfvuil en hondenpoep, een vaste verplaatsbare camera ingezet worden. Er zal sprake zijn van één camera die onder het budget van de politiezone valt. Het budget dat hiervoor voorzien wordt bedraagt 50.000 euro. Men start met één camera om nadien eventueel uit te breiden, afhankelijk van de evaluatie van de resultaten. Zo’n camera heeft heel wat vereisten: compatibel zijn met bestaande systemen, multifunctionele inzetbaarheid, kunnen connecteren met de backoffice enzovoort. De camera zal zowel op batterijen als op elektriciteit functioneren.

Hoe zal de inzetbaarheid bepaald worden?

De vaste verplaatsbare camera, niet te verwarren met een mobiele camera, zal op geregelde tijdstippen ingezet worden op bepaalde locaties. Dergelijke overlastgevoelige locaties worden ook wel hotspots genoemd en worden bepaald door het aantal klachten die men ontvangt aangaande een bepaalde plek. Merk je ergens een vorm van overlast? Aarzel dan zeker niet dit te melden bij de bevoegde instanties. Enkel zo kunnen de overlast en samengaand de daders aangepakt worden!

 

Hoe kan je een overlastmelding doen?

Voor een melding mail je naar info@aalst.be of bel je naar 053 77 9300 of kom je naar het administratief centrum. 

Real time beelden

Bij het inzetten van de camera zullen de beelden in real time bekeken worden, zodat de pakkans verhoogd wordt. Dit met oog op identificatie en het opstellen van een GAS-pv. Daarbij zal er ook signalisatie onder de vorm van pictogrammen aangebracht worden.

Timing?

Op 31 januari wordt er over bovenstaand voorstel positief advies gevraagd aan de gemeenteraad op basis van inlichtingen en advies van de korpschef. Nadien volgt de beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen en de lokale politie Aalst. Vervolgens wordt er aangifte gedaan bij de privacycommissie en kan men overgaan tot de aankoop van het camerasysteem via een aanbesteding door de politie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *