​​Statiegeld op eenmalige drankverpakkingen: doet Aalst mee of zegt ze nee?

Informatie volgend op de interpellatie tijdens de gemeenteraad van 30 januari 2018.

​​Zwerfvuil en sluikstort blijft een hardnekkig probleem in Vlaanderen. De Vlaamse regering wil dat het zwerfvuil in onze straten afneemt met 20% tegen 2022. Uit een studie van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat tussen 2013 en 2015 het zwerfvuil met liefst 40% toegenomen is. 

Al enkele jaren is er een debat gaande over de invoering van statiegeld voor eenmalige drankverpakkingen zoals blikjes en plastic flesjes. Onder meer Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege is voorstander van een dergelijk systeem.

​Tijdens de gemeenteraad van januari interpelleerde g​emeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (CD&V)​​ schepen van Leefmilieu Iwein De Koninck over het standpunt van de stad Aalst aangaande statiegeld op eenmalige drankverpakkingen. “De schepen antwoordde dat het directiecomité van ILvA in maart 2017 beslist heeft om op korte termijn te streven naar de verruiming van de PMD-inzameling naar de P+MD. Dit houdt in dat er meer plastic verpakkingen kunnen ingezameld worden in de PMD-zak. Op dat moment was er nog geen kennis van het voorstel van Fost Plus aan OVAM om P+MD over het hele land te laten inzamelen​,​ met 1 januari 2020 als startdatum voor ILvA. In dat voorstel wordt wel als voorwaarde gesteld dat er geen statiegeldsysteem wordt ingevoerd. Fost Plus was verplicht om eind 2017 een plan voor te stellen, en dat zal nu door OVAM worden geëvalueerd in het voorjaar van 2018. De administratie binnen ILvA is momenteel van mening dat beide systemen – inzameling van verpakkingsafval huis-aan-huis en het statiegeldsysteem – beter niet parallel zouden lopen. Ze is ​de visie van Fost Plus zeker genegen, maar ijvert ervoor om de verruiming van P+MD in het ILvA-gebied vroeger dan voorgesteld in te voeren,” vertelt Silke Van Vaerenbergh. 

De discussie rond statiegeld is gekoppeld aan het beheer van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en daarover zal ILvA officieel advies formuleren op haar directiecomité begin februari.

“Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke standpunt en de argumentatie van ILvA. Wat de uitkomst ook is, ze moet kaderen binnen een geheel van educatieve initiatieven, sensibilisering en handhaving. En waarom bijvoorbeeld lokale geëngageerde verenigingen niet belonen voor het oprapen van zwerfvuil, als onderdeel van de zwerfvuilaanpak? Een concept dat wel lijkt aan te slaan in Antwerpen,” besluit Van Vaerenbergh.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *