Buitenspelen stimuleren door uitbreiding periode voor speelstraten

Op woensdag 18 april wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag georganiseerd in Aalst. Over heel Vlaanderen worden schermen allerhande weggezapt en trekken kinderen een namiddag naar buiten. “Een topinitiatief, maar het kan en moet beter. Kinderen zitten veel te vaak binnen, zijn vastgekluisterd aan TV-schermen, iPads, smartphones,… . Vroeger bouwden wij kampen in naburige bossen en speelden wij op de straat en stoep. Nu wij zelf een dochter verwachten, besef ik maar al te goed dat dit niet meer zo vanzelfsprekend is. We moeten dat buitenspelen weer volop stimuleren en promoten,” zegt gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (CD&V).

In Aalst geldt er momenteel een reglement waarbij het mogelijk is om tijdens de paasvakantie en in de zomermaanden je straat te laten omvormen tot speelstraat. Daarvoor moet aan enkele voorwaarden voldaan worden. Zo geldt er in de straat een maximumsnelheid van 50 km/uur, ligt de straat in een wijk met vooral een woonkarakter, heeft de straat geen belangrijk doorgaand verkeer en is er geen doorgaand openbaar vervoer door de straat. Meer dan de helft van de bewoners of huishoudens moet akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat en elke speelstraat moet minstens 3 peters of meters hebben die de bewonersbevraging uitvoeren, instaan voor het plaatsen en weghalen van de hekkens en dienen als centraal aanspreekpunt.

“Mijn vraag naar de diensten Jeugd en Mobiliteit toe is om te bekijken de periode uit te breiden waarin het mogelijk is een speelstraat in te richten. Waarom niet de mogelijkheid bieden een speelstraatstatuut aan te vragen op woensdagnamiddag of in het weekend? Kinderen stimuleren buiten te komen; daar moeten we actief op inzetten. En het kader en de tools aanreiken om dit mogelijk te maken. Beide diensten wijzen op een aantal aandachtspunten, zoals bereikbaarheid van omliggende straten die niet in het gedrang mag komen, eventuele handelszaken die bereikbaar moeten blijven, praktische uitwerking,… . Langs de andere kant zien de diensten potentieel in het uitbreiden van de periode. Dit vraagt echter een aanpassing van het reglement door de gemeenteraad. Het voorstel wordt nu verder besproken en teruggekoppeld naar het college van Burgemeester en Schepenen,” vertelt Van Vaerenbergh (CD&V).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *