Gemeenteraad 29 januari 2019

Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2019 werden twee punten beslist over de Ronsevaalstraat en de Avondelsbaan. In het kader van de beslissing over de Ronsevaalstraat vroeg ik de bevoegde schepen De Gucht om de bredere situatie in de Van de Vijverstraat en de Ronsevaaldreef te bekijken in zijn geheel. Er kwamen vorig jaar namelijk een aantal bezorgdheden naar boven, in verband met parkeerdruk, zwaar vrachtvervoer,… . Momenteel is het onderzoek naar de bezorgdheden lopende. 

Informatie over de besliste punten:

Ronselvaalstraat Erembodegem

Regelmatig staan auto’s geparkeerd in of nabij de bocht van de Ronsevaalstraat in Aalst-Erembodegem. De wegbreedte in de bocht is beperkt en er is geen bochtverbreding in functie van grotere voertuigen.
Grotere voertuigen worden gehinderd bij het nemen van de bocht en moeten noodgedwongen over de voetpaden rijden. Geparkeerde voertuigen beperken de onderlinge zichtbaarheid wat de conflictpresentatie negatief beïnvloedt. Om het parkeren te verhinderen, wordt voorgesteld om verdrijvingsvlakken te schilderen.

Daarom wordt er in de Ronsevaalstraat ter hoogte van de huisnummers 2 en 45 een schuin aflopendeverdrijvingsvlakken aangebracht.

Avondelsbaan Erembodegem

Geparkeerde voertuigen hinderen het in- en uitrijden van de Avondelsbaan in Aalst-Erembodegem omdat de rijweg door geparkeerde voertuigen gereduceerd wordt tot 1 rijstrook. Na bewonersoverleg werd er voorgesteld om aan weerszijden een parkeerverbod in te voeren over een afstand van 30 meter vanaf de aansluiting met de Leuvestraat. 

Bestuurders die de Avondelsbaan verlaten richting Leuvestraat, hebben een zeer beperkt zicht omdat er links van de aansluiting van de straat auto’s geparkeerd staan. Om de uitzichthoek en het zicht op naderend verkeer van links te verbeteren, wordt voorgesteld om een verdrijvingsvlak te schilderen.

2 reacties / Voeg je reactie hieronder toe

 1. Betreft het ingevoerde parkeerverbod in de Avondelsbaan:
  Navraag leert mij dat niet alle bewoners en onmiddellijke buurt zijn bevraagd en betrokken om een aanvaardbare oplossing te vinden voor IEDEREEN.
  Er zijn minstens 3 handelszaken in de onmiddellijke omgeving die evenmin zijn betrokken.
  Blijkbaar is dit ingevoerd omwille van foutparkeerders. Voer dan verhoogde kontroles uit en straf enkel de mensen die een fout begaan. Met de ingevoerde oplossing wordt nu een ganse buurt gestraft en vooral de handelaars en hun klanten.
  Er zijn betere oplossingen dan dit.
  Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.
  De gemeenteraad heeft met deze beslissing veel onbegrip gecreeërd onder haar getroffen burgers.
  Daarom best DRINGEND een vergadering beleggen voor inspraak van alle belanghebbenden met in het bijzonder aandacht voor de handelaars in de directe omgeving.

 2. Ik heb vorige week reeds een reactie geplaatst maar zie deze nog steeds niet beantwoord laat staan hier gepubliceerd.
  Nogmaals wens ik te betreuren dat niet alle bewoners betrokken werden noch de kans hebben gekregen om inspraak te geven. Hierbij betreur ik ook dat de commerciële zaken in de onmiddellijke omgeving niet betrokken zijn om oplossingen te zoeken die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.
  Waarom een parkeerverbod opgelegd wordt aan weerszijden van de weg over een afstand van 30 meter is niet de meest ideale oplossing.
  Zie ook de reacties op facebook ‘je bent van Erembodegem als…’ die aangeeft dat niet iedereen akkoord gaat met de invoering van dit verbod.
  Daarom nogmaals de vraag voor verder overleg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *