Generatie Rookvrij, samen voor een rookvrije toekomst

Tijdens de gemeenteraad van januari stelde gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (CD&V) de vraag aan het stadsbestuur om werk te maken van een rookvrije generatie. De aanleiding daarvan is de campagne Generatie Rookvrij (www.generatierookvrij.be), gelanceerd door verschillende organisaties, waaronder Kom op tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker. Een campagne die kinderen geboren in 2019 rookvrij wil laten opgroeien.

“Rookvrij opgroeien is een recht van kinderen en jongeren. Zij moeten zich kunnen amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Via Generatie Rookvrij wil men het beste voor onze kinderen, en streeft men naar het rookvrij maken van zoveel mogelijk omgevingen waar kinderen en jongeren opgroeien. Ook onze stad kan op verschillende vlakken haar steentje bijdragen, door sensibiliserend te werken aan rookvrije speeltuinen, sportterreinen, schoolomgevingen… . Al heel wat andere steden, waaronder Mechelen en Harelbeke, gaven het goede voorbeeld via tal van initiatieven. Voor alle duidelijkheid: Generatie Rookvrij is geen campagne tegen rokers, het is geen verhaal van nieuwe rookverboden. Er wordt aan rokers gevraagd te helpen, en het goede voorbeeld te geven,” verklaart Silke Van Vaerenbergh.

“Bovendien kadert Generatie Rookvrij perfect binnen het charter Gezonde Gemeente, dat ter ondertekening voorgelegd wordt aan de gemeentebesturen op 28 maart, tijdens het Gezonde Gemeente event,” vervolgt Silke.  

Stad Aalst wil werk maken van rookvrije omgevingen

De stad bevestigde bij monde van de schepen van Welzijn Sarah Smeyers (N-VA), de omgeving in Aalst rookvrijer te willen maken. Er ligt een afspraak vast met de betrokken organisaties na carnaval voor een verkennend gesprek, over wat Aalst concreet kan doen. In het nieuwe meerjarenplan 2020 – 2025 zullen in het kader van een geïntegreerd en integraal lokaal sociaal beleid nieuwe doelstellingen en acties gedefinieerd worden. Ook de actiecampagne Generatie Rookvrij zal op de toegevoegde waarde voor het lokaal sociaal beleid beoordeeld worden. Er moet ook gekeken worden naar de verwachtingen binnen de campagne en de mogelijkheden van de betrokken diensten, aangezien dit niet door één dienst gedragen kan worden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *