Geschokt door illegale bomenkap: CD&V Erembodegem hamert op harde maatregelen

Twee weken geleden kwam aan het licht dat er op de voormalige Electrabelsite in de Erembodegemstraat in Aalst massaal bomen werden gerooid. Donderslag bij heldere hemel voor de Stad. Engie Electrabel en Global Estate Group uit Oostkamp, de firma die de site gaat ontwikkelen, hebben deze werken zonder vergunning laten uitvoeren. Op dat perceel was de uitbreiding van het stadspark voorzien. Het is namelijk bestemd als parkgebied, zoals voorzien in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Uitbreiding Stadspark’.

Speciale maatregelen voor bomen teniet gedaan

Daarenboven werden er door de Stad bij de heraanleg van de Erembodegemstraat speciale maatregelen genomen om de wortels van de aangrenzende bomen te sparen. Die meerkost van 48.558,- EUR werd nu ook teniet gedaan met deze illegale kap.

Welke stappen onderneemt de Stad?

De dienst Ruimtelijke Ordening stelde op 27 juni 2017 een proces-verbaal op dat werd overgemaakt aan het parket. Daarin wordt aangemaand tot regularisatie van het rooien van de bomen en het indienen van een voorstel tot heraanplant tegen uiterlijk het einde van het plantseizoen van dit jaar. Maar de stad gaat verder: een officiële strafklacht tegen de illegale bomenkap wordt ingediend bij de onderzoeksrechter.

“De stad neemt een gerenommeerd advocaat onder de arm die de stad begeleidt zich burgerlijke partij te stellen in de zaak. De onderzoeksrechter zal nu moeten uitzoeken wie verantwoordelijkheid draagt in deze zaak. We hameren er vanuit CD&V Erembodegem op dat deze verschrikkelijke feiten en de verantwoordelijken met de nodige, kordate en harde maatregelen zullen aangepakt worden,” besluit Silke Van Vaerenbergh, gemeenteraadslid voor CD&V uit Erembodegem. 

Update:

Voor de gerechtelijke procedure was de stad in eerste instantie overgegaan tot het aanstellen van meester Bart Spriet. Meester Spriet heeft de stad echter geadviseerd om over te gaan tot de aanstelling van meester Flamey.

Advocaat Flamey is gespecialiseerd in milieurecht in de brede zin (milieuvergunningen, afvalstoffen, bodem, natuurbehoud, milieuovertredingen, milieuschade, milieuheffingen) en zeer goed thuis in de strafrechtelijke procedure.

Bron foto: TV Oost

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *