Werkbezoek in de pastorietuin in Erembodegem met schepen De Koninck

Het al dan niet openstellen van de pastorietuin en het stuk groen achter de kerk van Erembodegem vormt al enkele jaren een interessant gespreksonderwerp. Een mooie toegankelijke groene oase midden in het dorp, waarom niet? Op 9 maart 2016 vond er een werkbezoek plaats om alle pro’s, contra’s en mogelijkheden te bekijken. Begin juni, tijdens de bewonersparticipatievergadering in het kader van het opstellen van het Masterplan Erembodegem, bleek dat er nog steeds een sterke vraag leeft voor het openstellen van de tuin achter de pastorij en de tuin rond de kerk. Intern binnen de stadsdiensten zat een werkgroep samen om met de resultaten van het werkbezoek en de feedback uit de bewonersparticipatievergadering aan de slag te gaan. Nu zal er een voorstel gedaan worden aan de kerkfabriek – eigenaar van dit gebied – over een mogelijke gedeeltelijke openstelling van het stuk groen achter de kerk. Één ding is alvast zeker: de muur aan de Kaai zal niet volledig afgebroken worden. Dit is beschermd erfgoed, en moet met respect behandeld worden. De manier waarop toegankelijkheid georganiseerd zal worden, moet afgestemd en overlegd worden met alle betrokken partijen.

Over de openstelling van de pastorietuin vernomen we van pastoor Moereels dat hij graag zijn privacy gewaarborgd ziet in zijn pastorietuin, wat we uiteraard moeten respecteren. Er zal dus een voorstel uitgewerkt worden voor de rest van het groen, namelijk de tuin rond de kerk aan de kant van  de Crypte. Maar, wie in de maand juli graag geniet van de prachtige Engelse landschapstuin van de pastoor, kan terecht in Jardin d’été. De tuin wordt de komende weekends afgehuurd door een vzw, die er tal van ontspannende, muzikale en familiale activiteiten organiseert,” aldus Silke Van Vaerenbergh (CD&V), gemeenteraadslid uit Erembodegem.

Werkbezoek in de pastorietuin in Erembodegem, met schepen De Koninck

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *