Masterplan Erembodegem toegelicht

In de gemeenteraad van juni keurden we met het Aalsterse gemeentebestuur het Masterplan Erembodegem goed. Maar wat betekent dit nu concreet en wat gebeurt er op korte termijn? 

Visie

Het plan dat het bestuur in de gemeenteraad goedkeurde, is een visie, een kader, een wensbeeld op lange termijn voor Erembodegem. Met suggesties en mogelijkheden. De komende jaren wordt elk onderdeel meer in detail bekeken op het terrein en pas dan zal het concreter worden. We zullen nog met heel veel zaken rekening moeten houden en de werkelijkheid zal er dus nog enigszins anders uitzien.

De stad heeft de intentie om het centrum op langere termijn autoluwer en veiliger te maken en naar een gezellig-plein-karakter te evolueren. Vooral voor voetgangers en fietsers, jong en oud. Uiteraard moet het centrum ook bereikbaar blijven met de wagen, een combinatie dus tussen verschillende verkeersmiddelen. Meer gedetailleerd onderzoek zal hierover verricht worden alvorens er concrete voorstellen en plannen kunnen getoond worden. 

Betrokkenheid bewoners en handelaars 

Bij het concreter worden van de plannen worden de bewoners en handelaars zeker betrokken. De bedoeling was om binnenkort infomarkten te organiseren, maar daar steekt corona helaas een stokje voor. 

Eerste stappen
 

De komende jaren wordt er gestart met de concrete uitvoering van al minstens 3 projecten: de openstelling van de pastorietuin, het openstellen van het speelterrein van de dorpsschool,  het inrichten van fiets-en wandelverbindingen en een speelprikkel doorheen alle wijkjes en buurtvelden.

In de aanloop van elk project zullen de inwoners betrokken en ge├»nformeerd worden. Momenteel staan er nog geen bijeenkomsten op de planning, gezien de huidige corona-toestand. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *