Masterplan Erembodegem toegelicht

In de gemeenteraad van juni keurden we met het Aalsterse gemeentebestuur het Masterplan Erembodegem goed. Maar wat betekent dit nu concreet en wat gebeurt er op korte termijn?  Visie Het plan dat het bestuur in de gemeenteraad goedkeurde, is een visie, een kader, een wensbeeld op lange termijn voor Erembodegem. Met suggesties en mogelijkheden. De…

Strijdpunten CD&V Erembodegem

Naar aanleiding van de infomarkten over het Masterplan van Erembodegem, hebben wij met CD&V Erembodegem strijd- en aandachtspunten op papier gezet. We dropten deze in de ideeënbus en lijsten ze graag hieronder even op: Een rusthuis zoals de Hopperank laten dienen als centrum voor buurtwerking: waar jong & oud elkaar ontmoeten, er tal van activiteiten georganiseerd kunnen worden,…

Aalst ontknoopt – infosessie Erembodegem

Op donderdagavond 30 maart organiseerde de Stad Aalst een informatiesessie in Erembodegem over het nieuwe mobiliteitsplan. Hieronder geef ik beknopt de 10 speerpunten weer. Op www.aalstontknoopt.be vind je alle details.  10 speerpunten Mobiliteitsplan Aalst en haar deelgemeenten Veiliger verkeer: objectieve veiligheid meten en gevaarlijke plaatsen veiliger maken (wegen, infrastructuur, kruispunten,…). Met uitbreiding van de bebouwde…

Dag van de Zorg: bezoek ‘Ter Muren’

Afgelopen zondag was het Dag van de Zorg. Met een aantal mandatarissen van onze partij bezochten we ‘Ter Muren’, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg in Erembodegem.    Wat is ‘Ter Muren’?  ‘Ter Muren’ is een erkende organisatie binnen de jeugdzorg. Wanneer gezinnen moeilijkheden ervaren met opvoeding bieden zij ondersteuning waar nodig. Dit gebeurt op vrijwillige…

Park pastorij openstellen mits beperkingen

Erembodegem beschikt over een schitterend stuk onroerend erfgoed, gelegen aan de oevers van de Dender, namelijk de pastorietuin. Deze Engelse landschapstuin behoort eigenlijk toe aan de pastorij die tot voor kort bewoond werd door de vroegere pastoor van Erembodegem. Behalve een jaarlijkse onderhoudsbeurt door de groendienst van de stad Aalst, werd deze tuin door onze…