Aalst ontknoopt – infosessie Erembodegem

Op donderdagavond 30 maart organiseerde de Stad Aalst een informatiesessie in Erembodegem over het nieuwe mobiliteitsplan. Hieronder geef ik beknopt de 10 speerpunten weer. Op www.aalstontknoopt.be vind je alle details. 

10 speerpunten Mobiliteitsplan Aalst en haar deelgemeenten

 • Veiliger verkeer: objectieve veiligheid meten en gevaarlijke plaatsen veiliger maken (wegen, infrastructuur, kruispunten,…). Met uitbreiding van de bebouwde kom waar 50 km/u gereden mag worden.  
 • Leefbare woonwijken: meer groen, meer pleintjes (voor spelende kinderen, buurtactiviteiten), veiligere straten, wijkcirculatieplannen om sluipverkeer te vermijden.
 • Vlottere ring (Stad Aalst): de ringwerken zijn momenteel bezig. De tunnelwerken zijn een grote stap voorwaarts. Het einde van die werken wordt eind 2018 voorzien. Het kruispunt aan de Merestraat is klaar, aan dat van de Gentsesteenweg en de Raffelgemlaan zijn ze bezig (tunnelwerken). Ook de rotonde aan het Heilig Hart wil men in 2018 aanpakken. Daar wordt voorzien twee bypasses toe te voegen zodat het verkeer niet allemaal langs de rotonde moet passeren. 
 • Ontknoping binnenstad: de wallenring wordt omgevormd in een enkele rijrichting, in tegenwijzerszin. Dit om een vlot bereikbare stad te krijgen met fiets, bus en auto. Geen kruisende bewegingen meer, zodat alle kruispunten vlotter en veiliger worden. De bus zal op bepaalde plekken een aparte strook krijgen, zoals in de Burchtstraat, in de andere richting. De invoering wordt voorzien in 2019. 
 • Opwaardering Denderkaaien:  Dit wordt een toplocatie binnen een tijdsspanne van 5 à 10 jaar. Met onder andere een vernieuwde en grotere pendelparking. De werken hiervoor zijn al gestart. Er wordt werk gemaakt van een nieuw parkeergebouw met 900 plaatsen, alsook van mooi nieuw plein aan de stationsingang. Daarnaast komen er nieuwe en moderne appartementsgebouwen, groene oevers, nieuwe fietspaden, een nieuwe fiets- en voetgangersbrug vanaf de vernieuwde stationsomgeving naar de P. Corneliskaai (volgend jaar) en een wandelboulevard. De as aan de Dender wordt met andere woorden verkeersluw. Het bestemmingsverkeer zal vlotter verlopen, het doorgaand verkeer zal sneller zijn weg vinden naar de ring. Aan de kaaien zelf zal er geen parking meer zijn, uiteraard wel aan de kant van de gebouwen en handelaars. 
 • Parkeerbeleid: Op vlak van parkeerbeleid is er al veel geïnvesteerd, waaronder het nieuwe parkeergeleidingssysteem. In de toekomst worden meer parkeerplaatsen voorzien: de pendelparking, het Esplanadeplein met een ondergrondse parking, de stationsomgeving van Erembodegem waar 100 plaatsen bijkomen. Winkelstraten met hoge parkeerdruk (wonen, werken, shoppers) worden betalend voor maximum 2 uur. Er zullen “Shop & go” plaatsen verspreid worden in de betalende zone. Dit wil zeggen dat bestuurders daar een halfuur gratis kunnen parkeren. In de woonzones wordt de blauwe zone uitgebreid. Langparkeerders? Die kunnen terecht op de grote – en goedkope – parking Keizershallen. Er zal ook meer blauwe zone komen op rechteroever. Daar wordt ook een buurtparking voorzien voor langparkeerders aan goedkope tarieven. De bevoegde diensten hopen hiermee nog dit najaar van start te gaan.
  In Erembodegem werd de blauwe zone in 2015 ingevoerd. Uit tellingen bleek dat de parkeerdruk in het centrum zeer hoog was. Eens de tweede stationsparking er is, wil men de zone nog uitbreiden. Het is de bedoeling om parkeerplaatsen in de straten zoveel mogelijk voor bezoekers en bewoners te voorzien. De beide stationsparking zullen betalend worden. 
 • Op de fiets: de fiets wordt belangrijker. Het vervoersmiddel is bijzonder efficiënt voor korte afstanden (tot 5 km). De stad zal meer fietsenstallingen aanbieden, een deelfietsensysteem ontwikkelen, veilige fietsinfrastructuur aanleggen met fietssnelwegen (afzonderlijke bedding los van autoverkeer zoals de Leirekensroute) en een fietstunnel creëren onder de Moorselbaan (Leirekensroute). Er wordt gewerkt aan nieuwe fietspaden langs gewone wegen, zoals in de Erembodegemstraat. Stap voor stap wil men een totaalnetwerk aanleggen. De moeilijkste zone is die tussen de wallenring en grote ring. De ambitie is om veilige fietsroutes te creëren. Vanuit Terjoden naar Aalst is er nog een missing link, daarbij wordt het idee geopperd van een fietstunnel aan de Haring geopperd.
 • Te voet: vandaag hebben we al een mooi voetgangersgebied met een autovrij centrum. Er worden projecten opgezet om meer wandelmogelijkheden te creëren: langs de Dender en aan het Esplanadeplein. Daar komt een plein met een ondergrondse parking. Voetpaden en zebrapaden worden gescreend en worden aangepast aan de nieuwste richtlijnen (toegankelijkheid), zodat ze buggy- en rolstoelproof worden.  De ’trage wegen’, of elke straat waar geen auto’s rijden of een fietssnelweg, zullen opgewaardeerd en onderhouden worden.  Men wil ook het netwerk van trage wegen verbeteren en trage wegen bijmaken om alles te verbinden. 
 • Openbaar vervoer: Uit tellingen blijkt dat elke dag meer dan 10.000 mensen met de bus naar Aalst komen. De Stad heeft hier een beperkte rol, maar wel impact.  Er zullen busstroken voorzien worden in het stadscentrum waar bussen tegen de rijrichting van de wagens zullen rijden. De bushaltes worden opgewaardeerd en comfortabeler. Reizigers zullen beter kunnen schuilen en ook het opstapperron krijgt een boordsteen van 18 centimeter, zodat er geen hoogteverschillen meer zijn tussen de bus en het perron. Zoals eerder aangegeven worden de stationsparkings in Aalst en Erembodegem fors uitgebreid. 
 • Veilig naar school: de Stad wil overal uniforme schoolomgevingen inrichten. Elke auto en elke bus die er passeert moet duidelijk zien dat hij in een schoolbuurt vertoeft. Maatregelen die toegepast worden zijn groene verf, blauwe beugels, letters ‘schoolzone’ en specifieke verkeersborden, naast die van de zone 30. Een bijkomend gegeven zijn de schoolroutekaarten. Hiervoor wordt bekeken hoe leerlingen naar school komen. Op basis van alle info kunnen die kaarten opgemaakt worden om te tonen langs waar kinderen het veiligst de school kunnen bereiken. De Stad zal extra inzetten op die routes.

Mobiliteit Erembodegem (studiewerk met Mint)

 • Na een parkeeronderzoek uit 2013 werd de blauwe zone ingevoerd.
 • Op invalswegen werden auto’s geteld: hoeveel bestemmingsverkeer en hoeveel doorgaand verkeer is er in Erembodegem? Besluit: tot 40% van het verkeer is doorgaand. 
 • Wat kan je daaraan doen? Aanpassingen aan bepaalde straten zoals de Villalaan,  de Italiënweg en snelheidsremmers in centrum. Maar wat bleek, het doorgaand verkeer bleef niet uit. Er zijn drastische maatregelen nodig, zoals straten omvormen in enkele richtingstraten bijvoorbeeld. Maar dat kan niet, omdat er geen paralelle routes langs de banen lopen. Voor het doorknippen van de Erembodegemstraat of de Keppestraat is er geen draagvlak, dus dat wordt niet gedaan.  Er zal gewerkt worden met verkeersplatteaus en versmallingen om trager verkeer te creëren. Maar voorlopig blijven drastische maatregelen uit… .

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *