Strijdpunten CD&V Erembodegem

Naar aanleiding van de infomarkten over het Masterplan van Erembodegem, hebben wij met CD&V Erembodegem strijd- en aandachtspunten op papier gezet. We dropten deze in de ideeënbus en lijsten ze graag hieronder even op:

 • Een rusthuis zoals de Hopperank laten dienen als centrum voor buurtwerking: waar jong & oud elkaar ontmoeten, er tal van activiteiten georganiseerd kunnen worden, banden met buren aangehaald kunnen worden,… . Met andere woorden een gezellig en toegankelijk ‘buurtsalon‘. Een manier om het sociale weefsel, zoals dat vroeger in dorpen bestond, gedeeltelijk te herstellen. 
 • We zetten in op een uitgebreid fietsroutenetwerk met snelle fietsassen aangevuld met een fijnmazig netwerk o.a. van trage wegen. We kiezen voor snelle fietsverbindingen met naburige dorpskernen en steden. Daarbij is verlichting langs het jaagpad aan de Dender een must.
 • Wij willen een nieuwe polyvalente zaal in het centrum van Erembodegem, zoals de Sint-Jozefkerk op Terjoden. Dit kan op een nieuwe locatie, of door de renovatie van de bestaande parochiezaal.
 • Halt aan de verstedelijking van ons dorp. Het centrum van Erembodegem moet het centrum blijven. We zijn geen voorstander van verdere verstedelijking door onder andere nieuwbouw. Daarnaast zijn we ook tegen de uitbouw van het centrum rond het station (zoals voorgesteld in het huidige “Masterplan Erembodegem”), want dit werkt verstedelijking in de hand en zorgt voor een nog groter verkeersprobleem binnen onze gemeente. Erembodegem mag geen verstedelijkte voorstad van Aalst worden en moet vooral zijn landelijk karakter behouden. Meer appartementen en de functie van het station opwaarderen met een parkeergebouw dat voorziet in meer dan een verdubbeling van de parkeercapaciteit, werkt de verstedelijking in de hand en verhoogt de verkeerschaos. Dit mag in geen geval de bedoeling zijn. 
 • Groene ontmoetingsplaatsen: wij zien onder andere een groene ruimte rond het station, het (gedeeltelijk) openstellen van de pastorijtuin, een pop-up openluchtcinema, de herbestemming van de voormalige Gates-site, een leuke petanquebaan op het Kamiel Walgraefplein, een lokale boerenmarkt op de “Plesj”,… . Het huidige centrum dient ook als dorpscentrum in ere hersteld te worden.
 • Fietsvriendelijkheid: wij ijveren voor een vermindering van zwaar vrachtverkeer door het centrum en het aanmoedigen van fietsgebruik, onder andere in samenwerking met de beide dorpsscholen. Er moet ook werk gemaakt worden van een vervoersplan voor scholen, het inschakelen van een fietsbus,… . We streven ook naar veilige en  vlotte fietspaden, met gratis fietspompen langs het parcours. Fietsen biedt tal van voordelen. Het is gezond. Een kwartier fietsen per dag vermindert de overlijdenskans van 20- tot 60-jarigen met 10%. En het is milieuvriendelijk. Fietsen stimuleert de lokale economie en creëert een meer solidaire samenleving. Het is een voor iedereen betaalbaar vervoermiddel en zorgt voor ontmoetingen tussen mensen. De fiets is dikwijls ook het snelste vervoermiddel. Niet langer de aanwezigheid van de auto maar wel die van de fiets moet de norm zijn.
 • Aanpak sluikstorten: we willen de – door de stad reeds aangekochte – verplaatsbare camera’s ook inzetbaar maken in Erembodegem. Daarbij zien wij een positief verhaal in de ontwikkeling van een smartphone-app om sluikstort te signaleren en aan te pakken en een sporadische organisatie van een pop-up containerpark in verschillende probleemgebieden.
 • Wij willen streven naar een aantrekkelijke uitbouw van het watertoerisme op de Dender, vertrekkend vanuit Schotte, maar wel rekening houdend met de sluizen. De Dender is geen saaie rivier meer, dat bewees de Dwarsligger al. Maar de zoektocht naar de mogelijkheden op de Dender moet dus verder gaan. Verder dan de kano of kayak die je momenteel wel kan huren aan het sportcomplex Schotte. Als we inzetten op watertoerisme kunnen horeca en handel in Erembodegem ook een graantje meepikken. 
 • Mogelijkheid tot natuurlijke begraafplaatsen (begraven in biologisch afbreekbare urnes), bijvoorbeeld in het Erembaldbos, een strooiweide en/of urnenmuur rond de kerk van Ten Bos. Sinds begin dit jaar is er een natuurbegraafplaats achter het stedelijk kerkhof in Aalst, maar wij zien dit graag uitbreiden, onder meer naar Erembodegem. 
 • Uitbouw van speelstraten, zodat de jeugd meer buiten kan spelen en ravotten. In Aalst geldt er momenteel een reglement waarbij het mogelijk is om tijdens de paasvakantie en in de zomermaanden je straat te laten omvormen tot speelstraat. Daarvoor moet aan enkele voorwaarden voldaan worden. Waarom niet de mogelijkheid bieden een speelstraatstatuut aan te vragen op woensdagnamiddag of in het weekend? Kinderen stimuleren buiten te komen; daar moeten we actief op inzetten.  Lees hier meer.
 • Buurt- of WinkelInformatieNetwerken in verschillende buurten in Erembodegem. Voor mensen en ondernemingen is veiligheid een topprioriteit. Voor een betrokken gemeente is veiligheid dan ook een kerntaak. Een veilige samenleving zorgt er immers voor dat mensen zich kunnen ontplooien, zowel op maatschappelijk, economisch als sociaal vlak. Men kan vlotter leven, ontspannen, werken en ondernemen in een veilige gemeente. De lokale overheid moet dan ook voldoende investeren in veiligheid, onder meer door de politie, zowel op materieel als personeelsvlak voldoende uit te rusten. Buurt- of WinkelInformatieNetwerken (BIN resp. WIN) voor de gemeente en de politie een hulp zijn bij het voorkomen en opsporen van of reageren op misdrijven. Zonder de deur open te willen zetten voor verklikken, dragen we op die manier bij aan een veiligere samenleving want tien ogen zien nu eenmaal meer dan twee. Wat de BIN’s en WIN’s betreft, moeten gemeente en politie pogen de reeds bestaande informatiekanalen te versterken en te moderniseren. Zo kunnen moderne communicatiemiddelen, zoals WhatsApp, de werking van BIN’s optimaliseren, waardoor deze een sterkere faciliterende of ondersteunende rol voor de politie krijgen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *