Meer speelstraten, meer verbondenheid

Speelstraten doorheen het jaar

De Buitenspeeldag die in april plaatsvond in Aalst bewees het: kinderen zijn dol op buitenspelen! 

“En dat buitenspelen moeten we verder stimuleren. Het brengt buren bij elkaar. We moeten kinderen aanzetten om op ontdekking te gaan en hun plaats in onze stad en deelgemeenten op te eisen. Dat kan onder meer door de inrichting van speelstraten te stimuleren. Volgens het huidige reglement kan je speelstraten enkel aanvragen tijdens de zomermaanden en de paasvakantie. De voorgestelde wijziging aan het reglement laat het toe om speelstraten het hele jaar door aan te vragen en in te richten, mits aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan,” vertelt gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (CD&V).

Silke ijverde er de voorbije maanden voor speelstraten mogelijk te maken buiten de afgebakende periodes van de buitenspeeldag, de paasvakantie  en de zomermaanden. Speelstraten moeten het hele jaar ingericht kunnen worden. Dit voorstel werd positief onthaald en verder uitgewerkt door Team Jeugd, Team Mobiliteit, de Politie en de Aalsterse Jeugdraad VONK. Op de gemeenteraad van mei werd het voorstel goedgekeurd door de collega politici.

Wijziging reglement

“De wijziging houdt in dat speelstraten ook doorheen het jaar kunnen aangevraagd en georganiseerd worden. Ze dienen 6 weken voor de inrichting aangevraagd te worden via de website van Aalst of via jeugd@aalst.be. Voordien konden speelstraten maximum 14 dagen ingericht worden, nu kunnen ook langere termijnen toegestaan worden. Extra criteria zijn dat handelaars uit de straat akkoord moeten gaan. En dat voor periodes buiten de schoolvakanties of voor een periode die langer duurt dan 2 weken, 75 procent van de huishoudens akkoord moet gaan,” besluit Van Vaerenbergh (CD&V).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *