Vaarwel aan het vlees, alias carnaval

Ik vind dat nog niet zo’n gek idee, om in de zomer een evenement te organiseren, waar mensen zich op een creatieve en ontspannende manier kunnen amuseren. Neen, geen carnaval, want carnaval vier je traditiegetrouw voorafgaand aan de vastenperiode. En tradities zijn er om in ere te houden. Het feit dat carnaval in februari afgelast werd, vind ik maar logisch.…

Principebeslissing rond procedure om grondwater na bemaling bij bouwwerven ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector en particulieren

Deze principebeslissing werd op initiatief van Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke), Vera Van der Borght (Open VLD) en Caroline De Meerleer (N-VA) voorgelegd aan de gemeenteraad van 23 juni 2020, en goedgekeurd. Je leest hieronder het integrale voorstel:  TOELICHTING 2020 is het vierde droge jaar op rij. Nu al zijn de grondwaterpeilen opnieuw veel lager dan…

Verfijning en optimalisering van de regelgeving over de tonnagebeperking

De coronacrisis slaat overal toe, en heeft gevolgen voor heel wat geplande ingrepen in onze stad. De voorbereidingen voor de invoering van het reglement over de tonnagebeperking voor vrachtwagens van 3,5 ton (gestemd op de gemeenteraad van februari) en bijhorende venstertijden bij de start en het einde van de schooldag werden onderbroken door praktische bezwaren.…

Tussenkomst gemeenteraad: meergezinswoningen

Punt 21 Agenda gemeenteraad 26 februari 2019: Opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het beperken van meergezinswoningen in het buitengebied van Aalst en het actualiseren van de bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Meergezinswoningen’ van Aalst, inclusief beoordeling milieueffecten voor het RUP en de actualisatie van de stedenbouwkundige verordening. Lees hieronder mijn tussenkomst tijdens de gemeenteraad:…