Verfijning en optimalisering van de regelgeving over de tonnagebeperking

De coronacrisis slaat overal toe, en heeft gevolgen voor heel wat geplande ingrepen in onze stad. De voorbereidingen voor de invoering van het reglement over de tonnagebeperking voor vrachtwagens van 3,5 ton (gestemd op de gemeenteraad van februari) en bijhorende venstertijden bij de start en het einde van de schooldag werden onderbroken door praktische bezwaren. De lokale economie werd met verschillende coronagerelateerde problemen geconfronteerd die al hun aandacht vergt. Het is in deze coronaperiode niet altijd even evident om grondig te overleggen met de sectoren over bijvoorbeeld uitzonderingen en voorwaarden. Het overleg met belanghebbenden liep bijgevolg vertraging op. De invoering moet grondig en correct gebeuren en werkbaar zijn voor iedereen. Verder overleg is aangewezen: met de fietsersbond, Unizo, Voka, Comeos,… allen moeten in dit verhaal – rekening houdend met de coronamaatregelen – de violen gelijk kunnen stemmen.

De regelgeving wordt ondertussen ook verfijnd, zodat het reglement van de tonnagebeperking de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers bevordert.

Afdwingbaarheid en duidelijkheid voorop

Afdwingbaarheid en duidelijkheid zijn sleutelwoorden in dit beperkingsverhaal. Uitstel zal niet tot afstel leiden, daar zullen de meerderheidspartners in dit stadsbestuur absoluut op toezien. Bovendien staat het in het agendapunt van vanavond als volgt omschreven: dat het college van burgemeester en schepenen verder overleg met de sector zal organiseren, het reglement inhoudelijk zal verfijnen met bepaling van een nieuwe datum voor de invoering ervan, en dit voor eind 2020 ter goedkeuring voor zal leggen aan de gemeenteraad.

We stemmen vanavond inderdaad voor de intrekking van een eerdere beslissing rond de tonnagebeperking, maar we stemmen tegelijk voor de optimalisering van het reglement in functie van duidelijkheid en afdwingbaarheid.

Tonnagebeperking in deelgemeenten en meer schoolstraten

In de zijlijn van dit punt wil ik de schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht ook oproepen werk te maken van tonnagebeperkingen in de deelgemeenten, waaronder mijn thuisbasis Erembodegem die kreunt onder het zware vrachtvervoer.

Daarmee samenhangend zouden er nog meer schoolstraten kunnen ingericht worden. Wanneer wij plaatsen creëren die minder gevaarlijk zijn door minder vrachtvervoer en verkeer in het algemeen, zullen ouders er ook geruster in zijn hun kind te voet of per fiets naar school te laten gaan. De veiligheid van onze kinderen staat voorop!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *