Zet de stad in op meer verkeersveiligheid op de Brusselbaan?

Nu de werken op de Brusselbaan zo goed als afgerond zijn, had ik – samen met vele jonge ouders met kinderen, mensen jong en ouder die het openbaar vervoer nemen, wandelaars, enzovoort – verwacht dat er voetoversteekplaatsen zouden aangelegd worden. Dit in het kader van de veiligheid van de zwakkere weggebruikers. In feite de situatie hoe het was voordat de Brusselbaan vernieuwd werd, namelijk mét voetoversteekplaatsen.

Vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer kreeg ik volgend antwoord onder ogen:

“Tijdens de voorstudie van het project N9 Brusselse Steenweg te Aalst werd door de projectauditor van de Provinciale Auditcommissie Oost-Vlaanderen geadviseerd om géén voetoversteekplaatsen te voorzien

De auditor stelt dat op dit type weg (voorrangsweg), oversteekplaatsen conflicten en onveiligheid uitlokken. Hij stelt dat in het nieuwe ontwerp de oversteekbaarheid (zonder markering van voetoversteekplaatsen) sterk verbeterd wordt. 

Rekening houdende met de bemerkingen en het advies van de projectauditor, zijn in het deel Brusselse Steenweg tussen Hogeweg én de grens met Affligem géén voetoversteekplaatsen voorzien, zoals er in het verleden ook in het deel tussen de Albrechtlaan en de Hogeweg géén werden aangebracht. 

Mocht in de toekomst uit voortschrijdend inzicht alsnog nood blijken aan voetoversteekplaatsen, zal dit door het lokaal bestuur (stad Aalst) voorgelegd dienen te worden aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.” 

De auditor zou een punt gehad hebben mocht de maximumsnelheid op de N9 de normale 70 of 90 km/u geweest zijn. Nu is die, om diezelfde vermeende veiligheid, gedwongen gezakt tot 50 km/u. Logischerwijze passen zebrapaden dus wél in die veiligheidsoptiek, toch?

Dat voortschrijdend inzicht is ook maar een vreemde stelling. Zo lijkt het dat er eerst ongevallen moeten gebeuren voor er iets aangepast wordt.

Het zou toch ook maar logisch zijn om toch minstens aan bushaltes wel zebrapaden te voorzien?

Bovendien redeneren automobilisten dat wanneer er geen zebrapaden zijn, zij amper reden zien om af te remmen en mensen te laten oversteken. Het is toch beter om mensen te laten oversteken op een “afgebakend” gebied dan op eender welke plek op de drukke Brusselbaan?

De vraag werd door raadslid Silke Van Vaerenbergh tijdens de gemeenteraad (28/02) nogmaals expliciet gesteld aan schepen De Gucht om in overleg te gaan met AWV, en de vraag tot de inrichting van voetoversteekplaatsen op de Brusselbaan effectief te stellen aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.  Op zijn minst op kritieke punten, zoals aan de verschillende bushaltes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *