Aanpak straatracers

Interpellatie – gemeenteraad oktober 2020 

In september doken er in Aalst tientallen affiches op in die de draak staken met straatracers. Het is geen geheim dat heel wat inwoners zich al langer storen aan het roekeloze rijgedrag van deze snelheidsduivels. Het gedrag is niet alleen gevaarlijk voor andere bestuurders, maar ook voor voetgangers en fietsers. Bovendien brengt het geluidsoverlast met zich mee.

Lawaai is een ernstige vorm van vervuiling, die enorm onderschat wordt. De gevolgen van lawaaihinder zijn divers, op zowel geestelijke als lichamelijk vlak. Hinder van straatlawaai of onverstaanbaarheid door te veel lawaai kunnen zorgen voor stress en de hiermee gepaard gaande symptomen zoals een verhoogde bloeddruk, ademhalingsstoornissen, toegenomen spierspanning enzovoort. Geluidsoverlast kan ook voor slaapstoornissen zorgen. Onvoldoende slaap leidt tot prikkelbaarheid, verminderd prestatievermogen en nervositeit. En blootstelling aan zeer luide geluiden kan zowel op kortere als langere termijn natuurlijk ook leiden tot blijvende gehoorschade.

Lawaaihinder-wetgeving wordt voornamelijk bepaald op bovenlokaal niveau. Maar ook lokaal kunnen er strenge acties ondernomen worden. En daartoe roept het Europese Milieu Agentschap ook op. Want één op de vijf Europeanen lijdt onder schadelijke geluidsniveaus door verkeer. En naarmate de verstedelijking en het verkeer zullen aangroeien, zal dit probleem alleen maar groter worden.

Afgelopen zomer gaven Menen en Lauwe al het voorbeeld: wie door het centrum racet, riskeert om zijn auto te moeten afgeven. In Kortrijk zal men microfoons installeren om racende autobestuurders te betrappen. Wanneer ze de motor van hun wagen optrekken, maakt dit veel lawaai. De microfoons pikken het geluid op en waarschuwen de politiediensten.

Mijn vragen:

  • Welke acties wil en kan de stad ondernemen om straatracers te vatten en te bestraffen?
  • Is de stad bereid ten rade te gaan bij Kortrijk of andere steden, om hun systeem te bestuderen en desgevallend ook in onze stad toe te passen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *