VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Drie Shop&Go-plaatsen op de Hogeweg

Tijdens deze coronatijden is het niet altijd even makkelijk voor lokale handelaars om het hoofd boven water te houden. Het stadsbestuur denkt mee na om het shoppen bij handelaars te stimuleren. Eén van de voorstellen is het invoeren van Shop&Go-plaatsen op de Hogeweg in Erembodegem. Tijdens de gemeenteraad van mei werd dit plan goedgekeurd.
Schepen van Economie Katrien Beulen, (onafhankelijke), Erembodegems gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke), schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD)

Shop&Go-plaatsen zijn parkeerplaatsen waar je gedurende 30 minuten gratis kan parkeren, om je inkopen te doen bij lokale handelaars in de buurt. Op de Hogeweg in Erembodegem worden er 3 Shop&Go-plaatsen ingericht, verspreid over de volledige Hogeweg. De invoering van zulke shopplaatsen is wettelijk niet mogelijk zonder een blauwe zone of een betalend regime. Daarom werd er besloten een blauwe zone in te voeren op de Hogeweg.

Overdag verandert er dus wel wat op vlak van parkeren door het regime van blauwe zone waardoor een rotatie op de parkeerplaatsen  wordt gegarandeerd tussen 9u en 18u. Vanaf 18u tot 09 u kan elke bewoner zijn auto kwijt op de Hogeweg, zonder blauwe schijf of zonder parkeerkaart ook op de Shop&Go plaatsen. Bewoners kunnen wel een bewonerskaart aankopen via de stad, zodat zij ook overdag kunnen parkeren in de blauwe zone zonder de schijf te plaatsen.

Schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijke): “Shop & Go wint meer en meer aan populariteit. Het biedt een antwoord voor handelaars aan de stijgende parkeerdruk die we overal merken. De Hogeweg is nog niet zolang geleden opnieuw aangelegd en telt een mooi aantal handelszaken die veel klanten over de vloer krijgen. Deze drie Shop&Go-plaatsen zullen hier dus zeker een toegevoegde waarde kunnen betekenen.”

Gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke): “Kortparkeren is van belang voor de talrijke bloeiende handelszaken die gevestigd zijn op de Hogeweg. Er wordt te veel te lang geparkeerd, ten nadele van consumenten die bij onze lokale handelaars hun boodschappen willen doen. Ik ben tevreden dat er tegemoet gekomen werd aan de vraag van de lokale handelszaken om deze drie Shop&Go-plaatsen in te richten. Deze parkeerinrichting moet na bijvoorbeeld een jaar uiteraard ook geëvalueerd worden op zijn nut en oplossend vermogen. Ik zal dit dan ook blijven opvolgen, in het belang van alle Erembodegemnaars.”

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD): “Door een doelgericht beleid  van blauwe zone en shop&go plaatsen wordt het mogelijk parkeren op de openbare weg zo te organiseren dat de verschillende gebruikers op de Hogeweg, zoals bewoners en bezoekers van handelszaken, vlotter de gelegenheid krijgen om van die parkeermogelijkheden gebruik te maken wanneer het voor hen best past. De meeste bewoners zijn op de weekdagen overdag naar hun werk en daarbuiten kunnen ze er nog steeds parkeren. Zo niet en voor wie niet gaat werken overdag bestaat tegen gunstige voorwaarden de bewonerskaart waarmee bewoners ook tijdens de dag kunnen parkeren zonder schijf. De klanten van de handelszaken en private beroepen zullen sneller een geschikte parkeerplaats vinden met de blauwe schijf wanneer ze tot 2 uur tijd nodig hebben voor hun bezoek of op een shop&go parkeerplaats wanneer hun verblijf kan beperkt blijven tot hooguit 30 minuten. Op die manier zijn de handelszaken vlotter bereikbaar wat niet alleen in deze corona tijden voor hen belangrijk is. De 3 Shop&Go plaatsen worden nu ingericht ter hoogte van de huisnummer 19, 77 tot 83 en 113/115 op de Hogeweg. In de toekomst zal  in het kader van het circulatieplan deze formule nog meer worden toegepast in de handelscentra van onze stad.”

 

*** 

Ter info:
  • huisnummer 19: ter hoogte van optiek passe-partout
  • huisnummers 77 – 83: ter hoogte van de bocht (kranktenwinkel)
  • huisnummers 113/115: ter hoogte van bakkerij Van Lierde
VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Over leiderschap en haar eigenschappen

Ik ben zo iemand die interessante interviews en opiniestukken uit kranten en magazines scheurt en ze op een stapeltje op haar bureau verzamelt. Nu en dan doorblader ik dat bergje nog eens en berg ik alles op in mijn eindeloze (niet-digitale) knipselmappen. Ik stootte vandaag op een reflectietekst van Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van het Nieuwsblad, gepubliceerd in een aprilse weekendeditie.

Een opiniestuk over ‘groot leiderschap’. Pieter De Crem die zichzelf en de verzamelde regeringen groot leiderschap toeschrijft in hun aanpak van de coronacrisis. Wat deed mij dit gehele opiniestuk treffend denken aan de situatie in onze stad, een half jaar geleden. Toen de meerjarenplanning- en begroting onder druk kwamen te staan door één partij.

Liesbeth praat over twee zaken, waar groot leiderschap voor staat. Ten eerste verantwoordelijkheid nemen, geen paraplu opentrekken. Je excuseert je en doet je best om toekomstige blunders te vermijden. Dan doe je wat van een doorsnee politicus net niét verwacht wordt. Ten tweede gaat leiderschap over boven jezelf uitstijgen. Vrij vertaald: mensen die in de complexe politieke wereld kunnen en willen samenwerken, en die zich niets aantrekken van korte termijnstrategieën en navelstarende partijpolitiek. Je komt het verst met een groep mannen en vrouwen die het beste uit zichzelf halen en het beste voorhebben met een stad en haar inwoners.

Een dergelijke reflectie sterkt mij nog meer in mijn keuze om als onafhankelijke politicus verder te werken voor Aalst en haar deelgemeenten. Samen met mijn meerderheidscollega’s van Open VLD, NVA en onafhankelijk schepen Katrien Beulens.

Verantwoordelijkheid nemen en boven jezelf uitstijgen. Het is weinigen gegeven.

VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Interpellatie: Ontlast kersverse ouders, maak de geboorteaangifte van de baby mogelijk in de kraamkliniek

Bij de geboorte van een baby komt er heel wat administratie kijken. Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk genieten van dat kleine wondertje, maar je mag ook niet vergeten allerlei documenten in te dienen, aanvragen te doen, en dus ook de geboorteaangifte te regelen.

De geboorteaangifte moet gedaan worden binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling, de geboortedatum niet meegerekend. Het kindje wordt aangegeven op de dienst Burgerlijke Stand van diens geboorteplaats. De aangifte gebeurt door de vader, moeder, meemoeder of beide ouders. Als je niet gehuwd bent moeten beide ouders samen langskomen om hun baby’tje te laten erkennen. Is de erkenning voor de geboorte gebeurd, dan mag de aangifte door één van beide ouders gebeuren.

En dan draait de administratieve mallemolen verder. Denk aan de identiteitskaarten van beide ouders, het aangifteformulier van het ziekenhuis, de akte van erkenning voor de geboorte, het trouwboekje (indien gehuwd), het formulier ‘gemeenschappelijke verklaring van naamkeuze’, afgeleverd door het ziekenhuis. In feite heb je bij de bevalling in het ziekenhuis al meer documenten bij de hand, die nodig zijn voor de aangifte, als wanneer je dit in het stadhuis moet laten doen.

In vele steden en gemeenten is het mogelijk om de geboorteaangifte van je kind in de kraamkliniek te doen. De aangifte gebeurt op ongeveer dezelfde manier als in het stadhuis en biedt dezelfde waarborgen om de authenticiteit van de akte te garanderen. De ziekenhuizen en de dienst Burgerlijke Stand moeten wel over een gezamenlijk beveiligd informaticasysteem beschikken, zodat je geen dubbele aangifte kan doen in het stadhuis én in de kraamkliniek. In elk geval zou dit een mooie service zijn van onze stad naar kersverse ouders toe.

Schepen Mia De Brouwer antwoordde hierop dat dit louter wettelijk gezien perfect mogelijk is, als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Praktisch gezien en rekening houdende dat Aalst over twee kraaminrichtingen beschikt, is dit op dit ogenblik niet mogelijk.

“Aangezien werken-op-afspraak op de planning staat, zou dit na de implementatie ervan een optie zijn aangezien op dat moment de ‘klantenstroom’ zo goed als volledig onder controle is, ” aldus De Brouwer. Onze balie-uren zijn vrij ruim. We hebben geen meerdere voor- en namiddagen waarop wij gesloten zijn en waarop dus eventueel op verplaatsing zouden kunnen gaan”.

Indien er personeel en tijd kan worden vrijgemaakt door te werken op afspraak moet uiteraard ook nagegaan worden of de kraamklinieken willen mee instappen in dit verhaal. Zij moeten namelijk akkoord gaan dat er bij hen ruimte en tijd wordt vrijgemaakt om een medewerker van de stad toe te laten de aangiftes op te nemen.

VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Schepen Beulens en raadslid Van Vaerenbergh voeren verder beleid in Aalst als onafhankelijken

Het waren bewogen weken en maanden in het politieke Aalsterse landschap, en ook voor onze stad Aalst . Tot op het punt waarop het voor Katrien en mezelf niet meer verder kon. Dinsdag 17 december 2019 beslisten we dan ook om uit de CD&V-fractie te stappen.  Daarbij verstuurden we het persbericht dat je via deze link kan lezen: ‘Er moet een einde komen aan de politieke spelletjes’. 

Reportage TV Oost (17/12/2019): 

Kort nadien deed ik mijn verhaal voor het Nieµuwsblad. Hieronder kan je de volledige tekst nalezen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Silke Van Vaerenbergh (ex CD&V) reageert na beschuldigingen over ‘verraad’ en ‘postjespakken’ (door Leen De Smedt – Het Nieuwsblad)

“Meerjarenplan is voor ons te belangrijk om daar strategisch mee te spelen”

AALST– Silke Van Vaerenbergh en Katrien Beulens zijn kop van jut in hun ex-partij sinds ze uit de CD&V-fractie stapten om de Aalsterse meerderheid te depanneren en de meerjarenbegroting goed te keuren. Na beschuldigingen van ‘verraad’ en ‘postjespakken’ reageert Van Vaerenbergh nu voor het eerst zelf. “Ja, de bevoegdheden van Ilse moesten terugkeren naar de partij, maar de meerjarenbegroting was voor ons veel te belangrijk om daar strategiegewijs mee te gaan spelen.”

De voorbije drieënhalf weken is eerherstel voor CD&V-schepen Ilse Uyttersprot het centrale thema in politiek Aalst. Maar hoe zit het eigenlijk met de eer van schepen Katrien Beulens en gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh? Zij stapten uit de CD&V-fractie om de meerjarenbegroting goed te keuren. Dat werd hen door de partij, die tegenstemde maar in de coalitie blijft, niet in dank afgenomen: de twee worden openlijk ‘postjespakkers’ en ‘verraders’ genoemd. Uyttersprot zei donderdagavond op haar Facebook-pagina: “Het verraad uit eigen rangen viel als ontbrekend puzzelstukje op zijn plaats”, een duidelijke beschuldiging aan het adres van Beulens en Van Vaerenbergh.

Die laatste reageert nu zelf. “Katrien en ikzelf hebben al sinds vorig jaar gewaarschuwd dat oppositie voeren vanuit de meerderheid voor ons geen manier van werken is”, zegt Van Vaerenbergh. “Bart Van Lysebeth (die niet herverkozen werd in 2018 en tot vrijdag kabinetsmedewerker was van Ilse Uyttersprot, nvdr.) heeft toen al op de gemeenteraad een paar keer uitgehaald naar de eigen meerderheid. Onze fractieleider, Eddy Couckuyt en raadslid Lien Gees hebben het bestuursakkoord, dat mee door CD&V onderhandeld werd, niet ondertekend. Maar je zit mee in een coalitie, dus moet je een keuze maken. In die zin hebben Katrien en ik vanaf dag één gezegd dat een koppeling van de teruggave van de bevoegdheden van Ilse Uyttersprot aan de goedkeuring van het budgettair meerjarenplan voor ons niet kan. Ja, de bevoegdheden van Ilse moesten terugkeren naar de partij, maar de meerjarenbegroting was voor ons veel te belangrijk om daar strategiegewijs mee te gaan spelen. Ik had gehoopt op iets meer begrip voor de keuze die we gemaakt hebben en het motief van waaruit we die keuze maakten”, zegt Van Vaerenbergh.

“Katrien heeft dat plan met het mandaat van de partij mee onderhandeld. Er zitten echt goeie zaken in zoals het zwembad, de toekomst van pastorieën die herbekeken worden, het jeugdopbouwwerk dat overeind blijft, de inzet op kinderopvang, klimaat… Het is niet honderd procent perfect, maar ik ben ervan overtuigd dat je, als je in dialoog gaat en overleg pleegt, tot compromissen en oplossingen kan komen. Conflict los je niet op met méér conflict.”

Onder druk gezet

SILKE VAN VAERENBERGHEX-CD&V-RAADSLID, NU ONAFHANKELIJKE“Conflict los je niet op met méér conflict”
 

“Er is een aanbod geweest van de algemeen directeur van de stad om inhoudelijk een extra toelichting te geven aan onze fractie, maar die is daar nooit op ingegaan. Ik vond dat heel jammer. Bovendien wilden Yves De Graeve (CD&V-voorzitter) en Eddy Couckuyt op de laatste fractievergadering de meerjarenbegroting wel nog goedkeuren. Uiteindelijk werd er op Ilse en haar bevoegdheden gefocust. Dat is niet de manier waarop het voor mij gaat. De gevolgen waren duidelijk: als we niet loyaal waren aan de beslissing van het partijbestuur, zetten we onszelf buiten de partij en zouden onze mandaten herverdeeld worden. Dat waren harde woorden van Eddy Couckuyt in de nasleep van een periode waarin Katrien en ik een hele tijd onder druk werden gezet. Dat weegt echt wel, al krijgen we gelukkig ook begripvolle berichten”, aldus de hoogzwangere Van Vaerenbergh. “Noodgedwongen hebben we de eer aan onszelf gehouden. Als je tegenstemt, hoe kan je dan nog gaan functioneren binnen de meerderheid? Ik vind dat een heel gespleten houding.”

Op dit moment is Van Vaerenbergh de enige die alles kwijt is: ze is geen lid meer van de CD&V-fractie. Wil ze nog naar commissies gaan, wordt zij daar als enige niet meer voor vergoed.

VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Mobiliteitshub Erembodegem

Vlaanderen kent via het Stadsvernieuwingsfonds 280.000 euro subsidie toe aan Aalst, om de mobiliteit aan het station in deelgemeente Erembodegem te verbeteren en voor de aanleg van veilige fietspaden. Met de middelen kan werk gemaakt worden van een veilige herinrichting van de stationsomgeving. Het stationsplein wordt een groen plein en wordt omgevormd tot een ‘mobipunt’. Zo komt er ruimte voor onder meer fietsenstallingen, voor elektrische oplaadpunten voor fietsen en auto’s en voor parkeerplaatsen voor deelauto’s. Het is een belangrijke stap om de verkeersleefbaarheid in Erembodegem te verhogen. De werkzaamheden hiervoor zullen in 2022 starten.