‘Farys verhoogt prijs van drinkwater met 20 procent’: feit of fabel?

‘Farys verhoogt prijs van drinkwater met 20 procent’
En de incorrecte rol van de media in het drinkwaterverhaal

Vanavond werd er tijdens de gemeenteraad een vraag gesteld door collega Van Nieuwenhove omtrent de tarifering van drinkwater door Farys. Helaas ‘mocht’ ik niet repliceren, omdat ik geen lid ben van het CBS. Daarom stemde ik – als bestuurder in de Raad van Bestuur bij Farys – af met burgemeester Christoph D’Haese, die raadslid Van Nieuwenhove van antwoord diende. 

De media speelde haar rol in dit verhaal niet correct. Want zelfs de ombudsvrouw van De Standaard kopte ‘Het kan net zo goed meteen juist zijn’.

Voor de volledigheid:

  • Er wordt in de media niet vermeld dat de (bijna) 20% verhoging enkel geldt over de gehele tariefperiode (dus in 2028 ten opzichte van 2022). En dat de verhoging TOT 20% kan oplopen, niet voor iedereen sowieso een verhoging MET 20%.
  • Minstens in vergelijking met de energiefactuur zijn de verschillen in absolute eurobedragen op de jaarfactuur relatief beperkt
  • Over de belangrijkste onderliggende kostenposten (noodzakelijk investeringen, algemene kostenevolutie) wordt doorgaans geen duiding gegeven.

Het dossier rond het tariefplan (2023 – 2028) werd door de Raad van Bestuur in augustus goedgekeurd, en ingediend bij de WaterRegulator. De beslissing van de WaterRegulater valt binnen de 90 dagen na de aanvraagdatum.

***

“TMVW is een financieel gezond publiek bedrijf en wil dat in de toekomst ook blijven om de leveringszekerheid van het drinkwater te blijven garanderen. Dit houdt onder meer in dat de bedrijfsvoering rekening houdt met de uitdagingen die op TMVW afkomen. De droogte van deze zomer drukt ons allemaal met onze neus op de feiten dat water een schaars goed is waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Toch is TMVW, samen met de overige Vlaamse waterbedrijven, er ook deze zomer in geslaagd om er voor te zorgen dat er water uit de kraan blijft komen. En dat is niet vanzelfsprekend. Hiervoor moet voortdurend worden geïnvesteerd om op de veranderende omstandigheden te kunnen anticiperen en ook in de toekomst te blijven instaan voor voldoende kwaliteitsvol drinkwater.

Om te kunnen investeren zijn financiële middelen nodig. Deze financiële middelen worden gegenereerd door de verkoop van drinkwater.  Deze middelen volstaan vandaag echter niet om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren.  Daarom dient TMVW tevens leningen aan te gaan.  Dit is niet zonder gevolgen, want het drijft de schuldgraad op en doet de financiële kosten toenemen. TMVW streeft daarom naar een evenwichtige financieringsmix van eigen middelen en vreemde middelen. De reserves en winsten worden dan ook integraal ingezet om de toekomstige investeringen te financieren. Alle winsten blijven binnen de maatschappij en komen via de investeringen integraal ten goede van de klanten.  Er worden dan ook geen dividenden uitgekeerd.

Tenslotte voor de goede orde: zonder meer stellen dat TMVW tarieven met 20% wenst te verhogen is onjuist. Het tariefpad dat TMVW ter goedkeuring voorlegt aan de WaterRegulator bestaat uit een aantal stappen in de loop van de hele betrokken tariefperiode. Enkel aan het einde hiervan, na 6 jaar, gaat het, in vergelijking met het huidige tarief, over een aangroei met 20%. Teneinde een en ander tastbaar te maken, wordt verwezen naar onderstaande tabel waarbij de marginale impact van het tariefplan op de integrale waterfactuur wordt geduid aan de hand van een aantal specifieke verbruiksprofielen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *